Publication detail

Elektro-ultrazvuková spektroskopie na bleskojistkách

Original Title

Elektro-ultrazvuková spektroskopie na bleskojistkách

Czech Title

Elektro-ultrazvuková spektroskopie na bleskojistkách

Language

cs

Original Abstract

Mezi nové směry nedestruktivního testování se dostávají nelineární ultrazvukové spektroskopie. Je více metod tohoto nového trendu NDT. V tomto článku jsou ukázány výsledky naměřené na čtyřech vzorcích bleskojistek, které byly testovány nelineární elektro-ultrazvukovou metodou.

Czech abstract

Mezi nové směry nedestruktivního testování se dostávají nelineární ultrazvukové spektroskopie. Je více metod tohoto nového trendu NDT. V tomto článku jsou ukázány výsledky naměřené na čtyřech vzorcích bleskojistek, které byly testovány nelineární elektro-ultrazvukovou metodou.

BibTex


@inproceedings{BUT28779,
 author="Pavel {Tofel}",
 title="Elektro-ultrazvuková spektroskopie na bleskojistkách",
 annote="Mezi nové směry nedestruktivního testování se dostávají nelineární ultrazvukové spektroskopie. Je více metod tohoto nového trendu NDT. V tomto článku jsou ukázány výsledky naměřené na čtyřech vzorcích bleskojistek, které byly testovány nelineární elektro-ultrazvukovou metodou.",
 address="doc. Ing. Jiří Hammerbauer, CSc",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2007",
 chapter="28779",
 institution="doc. Ing. Jiří Hammerbauer, CSc",
 year="2007",
 month="october",
 pages="113--116",
 publisher="doc. Ing. Jiří Hammerbauer, CSc",
 type="conference paper"
}