Publication detail

Fluktuace střední hodnoty teploty plazmatu elektrického oblouku

Original Title

Fluktuace střední hodnoty teploty plazmatu elektrického oblouku

Czech Title

Fluktuace střední hodnoty teploty plazmatu elektrického oblouku

Language

cs

Original Abstract

Byla měřena teplota plazmatu elektrického oblouku napájeného střídavým proudem. Teplota byla stanovena ze stupně zčernání citlivé fotografické vrstvy, osvícené zářením vycházejícím z oblouku. Expoziční doba 10 sekund se ukázala jako optimální, takže z těchto měření stanovené hodnoty teploty jsou hodnotami středními. Ukázalo se, že teplota plazmatu od osy výboje směrem k jeho okrajům monotónně klesá, jak se očekávalo, ale v mikrooblastech dochází k fluktuacím teploty kolem monotónního poklesu teploty.

Czech abstract

Byla měřena teplota plazmatu elektrického oblouku napájeného střídavým proudem. Teplota byla stanovena ze stupně zčernání citlivé fotografické vrstvy, osvícené zářením vycházejícím z oblouku. Expoziční doba 10 sekund se ukázala jako optimální, takže z těchto měření stanovené hodnoty teploty jsou hodnotami středními. Ukázalo se, že teplota plazmatu od osy výboje směrem k jeho okrajům monotónně klesá, jak se očekávalo, ale v mikrooblastech dochází k fluktuacím teploty kolem monotónního poklesu teploty.

BibTex


@inproceedings{BUT28228,
 author="Vladimír {Zdražil} and Marian {Štrunc}",
 title="Fluktuace střední hodnoty teploty plazmatu elektrického oblouku",
 annote="Byla měřena teplota plazmatu elektrického oblouku napájeného střídavým proudem. Teplota byla stanovena ze stupně zčernání citlivé fotografické vrstvy, osvícené zářením vycházejícím z oblouku. Expoziční doba 10 sekund se ukázala jako optimální, takže z těchto měření stanovené hodnoty teploty jsou hodnotami středními. Ukázalo se, že teplota plazmatu od osy výboje směrem k jeho okrajům monotónně klesá, jak se očekávalo, ale v mikrooblastech dochází k fluktuacím teploty kolem monotónního poklesu teploty.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích.",
 chapter="28228",
 institution="VUT Brno",
 year="2007",
 month="january",
 pages="127--131",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}