Publication detail

Pracoviště pro dynamické testování fotovoltaických solárních článků

Original Title

Pracoviště pro dynamické testování fotovoltaických solárních článků

Czech Title

Pracoviště pro dynamické testování fotovoltaických solárních článků

Language

cs

Original Abstract

Byla navržena jednoduchá metoda využívající odezvy fotovoltaického článku na přechodové děje. Metoda byla demonstrována na sérii vzorků s různými vlastnostmi. Parametry solárních článků - závěrné napětí, šířka depletiční vrstvy, bariérová kapacita přechodu, sériový a paralelní odpor a doba života minoritních nosičů v substrátu mohou být velmi snadno stanoveny pomocí odezvy článku na přechodové děje. Napětí na přechodu potřebné pro potlačení vlivu bariérové kapacity přechodu bylo nastaveno pomocí proudu přechodem za temna.

Czech abstract

Byla navržena jednoduchá metoda využívající odezvy fotovoltaického článku na přechodové děje. Metoda byla demonstrována na sérii vzorků s různými vlastnostmi. Parametry solárních článků - závěrné napětí, šířka depletiční vrstvy, bariérová kapacita přechodu, sériový a paralelní odpor a doba života minoritních nosičů v substrátu mohou být velmi snadno stanoveny pomocí odezvy článku na přechodové děje. Napětí na přechodu potřebné pro potlačení vlivu bariérové kapacity přechodu bylo nastaveno pomocí proudu přechodem za temna.

BibTex


@inproceedings{BUT28213,
 author="Jaroslav {Boušek}",
 title="Pracoviště pro dynamické testování fotovoltaických solárních článků",
 annote="Byla navržena jednoduchá metoda využívající odezvy fotovoltaického článku na přechodové děje. Metoda byla demonstrována na sérii vzorků s různými vlastnostmi. Parametry solárních článků - závěrné napětí, šířka depletiční vrstvy, bariérová kapacita přechodu, sériový a paralelní odpor a doba života minoritních nosičů v substrátu mohou být velmi snadno stanoveny pomocí odezvy článku na přechodové děje. Napětí na přechodu potřebné pro potlačení vlivu bariérové kapacity přechodu bylo nastaveno pomocí proudu přechodem za temna.",
 booktitle="Sborník výzkumného záměru",
 chapter="28213",
 year="2007",
 month="january",
 pages="45--50",
 type="conference paper"
}