Publication detail

Šum mikrolplazmy - určení teploty při lavinovém průrazu v oblasti mikroplazmy

Original Title

Šum mikrolplazmy - určení teploty při lavinovém průrazu v oblasti mikroplazmy

Czech Title

Šum mikrolplazmy - určení teploty při lavinovém průrazu v oblasti mikroplazmy

Language

cs

Original Abstract

Článek je věnován určení teploty v oblasti mikroplazmy. Vezmeme-li PN přechod s mikroplazmou, pak při určitém závěrném napětí, menším než závěrné napětí potřebné k lavinovému průrazu celého PN přechodu, bude možno pozorovat prodový impulzní šum mikroplazmy. V době, kdy mikroplazma vede, dochází k ohřevu PN přechodu. Určení teploty je založeno na měření časových průběhů šumu mikroplazmy pro různé teploty okolí. z těchto časových průběhů je možné získat závislost výšky proudových impulzů na teplotě v době lokálního lavinového průrazu.

Czech abstract

Článek je věnován určení teploty v oblasti mikroplazmy. Vezmeme-li PN přechod s mikroplazmou, pak při určitém závěrném napětí, menším než závěrné napětí potřebné k lavinovému průrazu celého PN přechodu, bude možno pozorovat prodový impulzní šum mikroplazmy. V době, kdy mikroplazma vede, dochází k ohřevu PN přechodu. Určení teploty je založeno na měření časových průběhů šumu mikroplazmy pro různé teploty okolí. z těchto časových průběhů je možné získat závislost výšky proudových impulzů na teplotě v době lokálního lavinového průrazu.

BibTex


@inproceedings{BUT27940,
 author="Michal {Raška} and Pavel {Koktavý}",
 title="Šum mikrolplazmy - určení teploty při lavinovém průrazu v oblasti mikroplazmy",
 annote="Článek je věnován určení teploty v oblasti mikroplazmy. Vezmeme-li PN přechod s mikroplazmou, pak při určitém závěrném napětí, menším než závěrné napětí potřebné k lavinovému průrazu celého PN přechodu, bude možno pozorovat prodový impulzní šum mikroplazmy. V době, kdy mikroplazma vede, dochází k ohřevu PN přechodu. Určení teploty je založeno na měření časových průběhů šumu mikroplazmy pro různé teploty okolí. z těchto časových průběhů je možné získat závislost výšky proudových impulzů na teplotě v době lokálního lavinového průrazu.",
 address="Brno university of technology",
 booktitle="Non-destructive testing in engineering practice",
 chapter="27940",
 institution="Brno university of technology",
 year="2007",
 month="december",
 pages="111--114",
 publisher="Brno university of technology",
 type="conference paper"
}