Publication detail

Numerická analýza nehomogenních vzorků používaných pro měření lomově mechanických parametrů polyethylenu

ŠESTÁKOVÁ, L. MAJER, Z.

Original Title

Numerická analýza nehomogenních vzorků používaných pro měření lomově mechanických parametrů polyethylenu

Czech Title

Numerická analýza nehomogenních vzorků používaných pro měření lomově mechanických parametrů polyethylenu

Language

cs

Original Abstract

V technické praxi se stále častěji lze setkat s konstrukcemi z vícevrstvých materiálů, které využívají lepších vlastností kompozitního materiálu vzhledem k vlastnostem původních samostatných homogenních materiálů. Při posuzování lomového chování takovýchto součástí je nutné určit základní lomové parametry jednotlivých materiálových komponent. V příspěvku jsou numericky analyzovány vzorky používané pro stanovení lomových charakteristik materiálů používaných pro vícevrstvé trubky. Vzhledem k možným praktickým aplikacím jsou v příspěvku vypočteny hodnoty faktoru intenzity napětí a T-napětí pro používané zkušební vzorky a pro trojvrstvou trubku používanou pro rozvody vody a plynu. Pozornost je věnována i vlivu rozhraní mezi jednotlivými materiály na chování trhliny. Pro výpočty byla použita metoda konečných prvků.

Czech abstract

V technické praxi se stále častěji lze setkat s konstrukcemi z vícevrstvých materiálů, které využívají lepších vlastností kompozitního materiálu vzhledem k vlastnostem původních samostatných homogenních materiálů. Při posuzování lomového chování takovýchto součástí je nutné určit základní lomové parametry jednotlivých materiálových komponent. V příspěvku jsou numericky analyzovány vzorky používané pro stanovení lomových charakteristik materiálů používaných pro vícevrstvé trubky. Vzhledem k možným praktickým aplikacím jsou v příspěvku vypočteny hodnoty faktoru intenzity napětí a T-napětí pro používané zkušební vzorky a pro trojvrstvou trubku používanou pro rozvody vody a plynu. Pozornost je věnována i vlivu rozhraní mezi jednotlivými materiály na chování trhliny. Pro výpočty byla použita metoda konečných prvků.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT27837,
 author="Lucie {Malíková} and Zdeněk {Majer}",
 title="Numerická analýza nehomogenních vzorků používaných pro měření lomově mechanických parametrů polyethylenu",
 annote="V technické praxi se stále častěji lze setkat s konstrukcemi z vícevrstvých materiálů, které využívají lepších vlastností kompozitního materiálu vzhledem k vlastnostem původních samostatných homogenních materiálů. Při posuzování lomového chování takovýchto součástí je nutné určit základní lomové parametry jednotlivých materiálových komponent. V příspěvku jsou numericky analyzovány vzorky používané pro stanovení lomových charakteristik materiálů používaných pro vícevrstvé trubky. Vzhledem k možným praktickým aplikacím jsou v příspěvku vypočteny hodnoty faktoru intenzity napětí a T-napětí pro používané zkušební vzorky a pro trojvrstvou trubku používanou pro rozvody vody a plynu. Pozornost je věnována i vlivu rozhraní mezi jednotlivými materiály na chování trhliny. Pro výpočty byla použita metoda konečných prvků.",
 address="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.",
 booktitle="Křehký lom 2007",
 chapter="27837",
 institution="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.",
 year="2007",
 month="october",
 pages="145--156",
 publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.",
 type="conference paper"
}