Publication detail

SNOM fotoluminiscence a topografické měření kvantových teček InAs/GaAs

Original Title

SNOM fotoluminiscence a topografické měření kvantových teček InAs/GaAs

Czech Title

SNOM fotoluminiscence a topografické měření kvantových teček InAs/GaAs

Language

cs

Original Abstract

U snímků fotoluminiscence kvantových teček InAs/GaAs lze i při použití nepokovených sond dosáhnout prostorového rozlišení lepšího než 250 nm. V článku je ukázáno spektrum generované fotoluminiscence při pokojové teplotě. Ve spektru se vyskytují dominantní vlnové délky fotoluminiscence okolo 1,3 um při teplotě 300 K. V článku je také předveden snímek topografie povrchu vzorku InAs/GaAs a lokální odrazivost povrchu téhož vzorku ve stejné oblasti. Obrázky byly získány za pomoci NTEGRA SNOM mikroskopu v reflexním uspořádání.

Czech abstract

U snímků fotoluminiscence kvantových teček InAs/GaAs lze i při použití nepokovených sond dosáhnout prostorového rozlišení lepšího než 250 nm. V článku je ukázáno spektrum generované fotoluminiscence při pokojové teplotě. Ve spektru se vyskytují dominantní vlnové délky fotoluminiscence okolo 1,3 um při teplotě 300 K. V článku je také předveden snímek topografie povrchu vzorku InAs/GaAs a lokální odrazivost povrchu téhož vzorku ve stejné oblasti. Obrázky byly získány za pomoci NTEGRA SNOM mikroskopu v reflexním uspořádání.

BibTex


@inproceedings{BUT27788,
 author="Pavel {Škarvada} and Robert {Macků}",
 title="SNOM fotoluminiscence a topografické měření kvantových teček InAs/GaAs",
 annote="U snímků fotoluminiscence kvantových teček InAs/GaAs lze i při použití nepokovených sond dosáhnout prostorového rozlišení lepšího než 250 nm. V článku je ukázáno spektrum generované fotoluminiscence při pokojové teplotě. Ve spektru se vyskytují dominantní vlnové délky fotoluminiscence okolo 1,3 um při teplotě 300 K. V článku je také předveden snímek topografie povrchu vzorku InAs/GaAs a lokální odrazivost povrchu téhož vzorku ve stejné oblasti. Obrázky byly získány za pomoci NTEGRA SNOM mikroskopu v reflexním uspořádání.",
 address="Západočeská universita",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2007",
 chapter="27788",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská universita",
 year="2007",
 month="october",
 pages="105--108",
 publisher="Západočeská universita",
 type="conference paper"
}