Publication detail

Realizace CDU pomoci OTA

Original Title

Realizace CDU pomoci OTA

Czech Title

Realizace CDU pomoci OTA

Language

cs

Original Abstract

V článku je popsaná proudová diferenční jednotka, která je základním stavebním blokem mnoha aktivních obvodů, jako například CDBA, CDTA apod. Proudová diferenční jednotka je realizována pomocí operačního transkonduktančního zesilovače (OTA) a dvou uzemněných rezistorů. Charakteristiky jsou ověřeny PSPICE simulacemi.

Czech abstract

V článku je popsaná proudová diferenční jednotka, která je základním stavebním blokem mnoha aktivních obvodů, jako například CDBA, CDTA apod. Proudová diferenční jednotka je realizována pomocí operačního transkonduktančního zesilovače (OTA) a dvou uzemněných rezistorů. Charakteristiky jsou ověřeny PSPICE simulacemi.

BibTex


@inproceedings{BUT27635,
 author="Jiří {Vávra} and Dalibor {Biolek}",
 title="Realizace CDU pomoci OTA",
 annote="V článku je popsaná proudová diferenční jednotka, která je základním stavebním blokem mnoha aktivních obvodů, jako například CDBA, CDTA apod. Proudová diferenční jednotka je realizována pomocí operačního transkonduktančního zesilovače (OTA) a dvou uzemněných rezistorů. Charakteristiky jsou ověřeny PSPICE simulacemi.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2008 část druhá - Elektronika",
 chapter="27635",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2008",
 month="november",
 pages="129--132",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}