Publication detail

Modifikace SSIM indexu pro hodnocení kvality obrazu s využitím umělé neuronové sítě

SLANINA, M. ŠIMÍČEK, P.

Original Title

Modifikace SSIM indexu pro hodnocení kvality obrazu s využitím umělé neuronové sítě

Czech Title

Modifikace SSIM indexu pro hodnocení kvality obrazu s využitím umělé neuronové sítě

Language

cs

Original Abstract

SSIM index je s úspěhem používán pro hodnocení kvality statických obrazů s plnou referencí. Jeho princip spočívá v porovnání jasu, kontrastu a struktury obrazů. Tento příspěvek se pokouší nahradit kombinaci těchto tří měřítek použitou autory SSIM indecu jiným algoritmem, založeným na aplikaci umělé neurovoné sítě. Je provedena analýza výkonnosti výsledného algoritmu a porovnání, zda došlo ke zlepšení orpoti klasickému přístupu k SSIM indexu.

Czech abstract

SSIM index je s úspěhem používán pro hodnocení kvality statických obrazů s plnou referencí. Jeho princip spočívá v porovnání jasu, kontrastu a struktury obrazů. Tento příspěvek se pokouší nahradit kombinaci těchto tří měřítek použitou autory SSIM indecu jiným algoritmem, založeným na aplikaci umělé neurovoné sítě. Je provedena analýza výkonnosti výsledného algoritmu a porovnání, zda došlo ke zlepšení orpoti klasickému přístupu k SSIM indexu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26789,
 author="Martin {Slanina} and Pavel {Šimíček}",
 title="Modifikace SSIM indexu pro hodnocení kvality obrazu s využitím umělé neuronové sítě",
 annote="SSIM index je s úspěhem používán pro hodnocení kvality statických obrazů s plnou referencí. Jeho princip spočívá v porovnání jasu, kontrastu a struktury obrazů. Tento příspěvek se pokouší nahradit kombinaci těchto tří měřítek použitou autory SSIM indecu jiným algoritmem, založeným na aplikaci umělé neurovoné sítě. Je provedena analýza výkonnosti výsledného algoritmu a porovnání, zda došlo ke zlepšení orpoti klasickému přístupu k SSIM indexu.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Zvůle 2008",
 chapter="26789",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2008",
 month="august",
 pages="244--247",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}