Publication detail

Benchmarking a jeho procesy

ČECHOVÁ, E. ZOUHAROVÁ, J.

Original Title

Benchmarking a jeho procesy

Czech Title

Benchmarking a jeho procesy

Language

cs

Original Abstract

V úvodu svého příspěvku uvádí autorky současný stav v problematice konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků. Dále popisují základní přístupy k benchmarkingu jako nedílné součásti systému měření výkonnosti podniku a snaží se popsat benchmarkingové procesy. V závěru poukazují na důležitost samotného benchmarkingu v podnicích.

Czech abstract

V úvodu svého příspěvku uvádí autorky současný stav v problematice konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků. Dále popisují základní přístupy k benchmarkingu jako nedílné součásti systému měření výkonnosti podniku a snaží se popsat benchmarkingové procesy. V závěru poukazují na důležitost samotného benchmarkingu v podnicích.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26499,
  author="Eva {Kotková} and Jitka {Zouharová}",
  title="Benchmarking a jeho procesy",
  annote="V úvodu svého příspěvku uvádí autorky současný stav v problematice konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků. Dále popisují základní přístupy k benchmarkingu jako nedílné součásti systému měření výkonnosti podniku a snaží se popsat benchmarkingové procesy. V závěru poukazují na důležitost samotného benchmarkingu v podnicích.",
  booktitle="Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference",
  chapter="26499",
  year="2007",
  month="april",
  pages="123",
  type="conference paper"
}