Publication detail

Studium záření vznikajícího při lokálních lavinových průrazech PN přechodu solárních článků

Original Title

Studium záření vznikajícího při lokálních lavinových průrazech PN přechodu solárních článků

Czech Title

Studium záření vznikajícího při lokálních lavinových průrazech PN přechodu solárních článků

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku budeme zkoumat souvislost mezi šumem mikroplazmy a zářením vznikajícím v lokálních oblastech PN přechodů. Budeme měřit časové průběhy a korelaci šumových napětích elektrického a optického signálu. Jednotlivé výsledky budeme zpracovávat a vyhodnocovat.

Czech abstract

V tomto článku budeme zkoumat souvislost mezi šumem mikroplazmy a zářením vznikajícím v lokálních oblastech PN přechodů. Budeme měřit časové průběhy a korelaci šumových napětích elektrického a optického signálu. Jednotlivé výsledky budeme zpracovávat a vyhodnocovat.

BibTex


@inproceedings{BUT25539,
 author="Petr {Paračka} and Pavel {Koktavý} and Ondřej {Krčál}",
 title="Studium záření vznikajícího při lokálních lavinových průrazech PN přechodu solárních článků",
 annote="V tomto článku budeme zkoumat souvislost mezi šumem mikroplazmy a zářením vznikajícím v lokálních oblastech PN přechodů. Budeme měřit časové průběhy a korelaci šumových napětích elektrického a optického signálu. Jednotlivé výsledky budeme zpracovávat a vyhodnocovat.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Non-destructive testing in engineering practice",
 chapter="25539",
 edition="1",
 institution="VUT v Brně",
 year="2007",
 month="november",
 pages="97--101",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}