Publication detail

Statistické charakteristiky šumu mikroplazmy

Original Title

Statistické charakteristiky šumu mikroplazmy

Czech Title

Statistické charakteristiky šumu mikroplazmy

Language

cs

Original Abstract

V okolí lokálních defektů v PN přechodech dochází při dostatečně vysokých hodnotách závěrných napětí ke vzniku lokálních lavinových průrazů. Ty se ve vnějším obvodě projevují jako šum mikroplazmy, který je často charakterizován pravoúhlými proudovými impulzy s náhodnou dobou vzniku a náhodnou dobou trvání impulzu. V práci jsou diskutovány jevy ovlivňující základní statistické charakteristiky šumu mikroplazmy s cílem využít experimentálně zjišťované průběhy těchto charakteristik k získání informací o lokálních defektech.

Czech abstract

V okolí lokálních defektů v PN přechodech dochází při dostatečně vysokých hodnotách závěrných napětí ke vzniku lokálních lavinových průrazů. Ty se ve vnějším obvodě projevují jako šum mikroplazmy, který je často charakterizován pravoúhlými proudovými impulzy s náhodnou dobou vzniku a náhodnou dobou trvání impulzu. V práci jsou diskutovány jevy ovlivňující základní statistické charakteristiky šumu mikroplazmy s cílem využít experimentálně zjišťované průběhy těchto charakteristik k získání informací o lokálních defektech.

BibTex


@inproceedings{BUT25516,
 author="Pavel {Koktavý}",
 title="Statistické charakteristiky šumu mikroplazmy",
 annote="V okolí lokálních defektů v PN přechodech dochází při dostatečně vysokých hodnotách závěrných napětí ke vzniku lokálních lavinových průrazů. Ty se ve vnějším obvodě projevují jako šum mikroplazmy, který je často charakterizován pravoúhlými proudovými impulzy s náhodnou dobou vzniku a náhodnou dobou trvání impulzu. V práci jsou diskutovány jevy ovlivňující základní statistické charakteristiky šumu mikroplazmy s cílem využít experimentálně zjišťované průběhy těchto charakteristik k získání informací o lokálních defektech.",
 address="CERM",
 booktitle="Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practise",
 chapter="25516",
 edition="-",
 institution="CERM",
 year="2007",
 month="november",
 pages="49--53",
 publisher="CERM",
 type="conference paper"
}