Publication detail

Obloukový most Redmond, Oregon, USA

Original Title

Obloukový most Redmond, Oregon, USA

Czech Title

Obloukový most Redmond, Oregon, USA

Language

cs

Original Abstract

Požadavek byl navrhnout ekonomickou a transparentní mostní konstrukci. Byla navržena oblouková, co nejjednodušší konstrukce, kterou bylo nutno ověřeti podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Je uveden stručný popis konstrukce, výsledky provedené analýzy a postup výstavby.

Czech abstract

Požadavek byl navrhnout ekonomickou a transparentní mostní konstrukci. Byla navržena oblouková, co nejjednodušší konstrukce, kterou bylo nutno ověřeti podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Je uveden stručný popis konstrukce, výsledky provedené analýzy a postup výstavby.

BibTex


@inproceedings{BUT25205,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Petr {Hradil}",
 title="Obloukový most Redmond, Oregon, USA",
 annote="Požadavek byl navrhnout ekonomickou a transparentní mostní konstrukci. Byla navržena oblouková, co nejjednodušší konstrukce, kterou bylo nutno ověřeti podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Je uveden stručný popis konstrukce, výsledky provedené analýzy a postup výstavby.",
 address="ČBS Servis, s,r,i",
 booktitle="13. Betonářské dny 2006",
 chapter="25205",
 institution="ČBS Servis, s,r,i",
 year="2006",
 month="november",
 pages="17--22",
 publisher="ČBS Servis, s,r,i",
 type="conference paper"
}