Publication detail

Zlepšení odezvy elektrochemické analýzy pracovní elektrodou tvořenou přímým růstem uhlíkových nanotrubic na tlustovrstvém senzoru

Original Title

Zlepšení odezvy elektrochemické analýzy pracovní elektrodou tvořenou přímým růstem uhlíkových nanotrubic na tlustovrstvém senzoru

Czech Title

Zlepšení odezvy elektrochemické analýzy pracovní elektrodou tvořenou přímým růstem uhlíkových nanotrubic na tlustovrstvém senzoru

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá oblastí elektrochemických senzorů pro detekci těžkých kovů ve vodných roztocích. Pro modifikaci uhlíkovými nanotrubicemi byl realizován tlustovrstvý senzor, na kterém byly uhlíkové nanotrubice vytvořeny růstem přímo na pracovní elektrodě senzoru. Proces růstu uhlíkových nanotrubic byl vylepšen tak, aby byla vytvořena homogenní vrstva s vysokou hustotou uhlíkových nanotrubic. Modifikovaná elektroda je velmi perspektivní pro oblast elektrochemické detekce těžkých kovů, protože zlepšuje vlastnosti proudové odezvy senzorů.

Czech abstract

Tato práce se zabývá oblastí elektrochemických senzorů pro detekci těžkých kovů ve vodných roztocích. Pro modifikaci uhlíkovými nanotrubicemi byl realizován tlustovrstvý senzor, na kterém byly uhlíkové nanotrubice vytvořeny růstem přímo na pracovní elektrodě senzoru. Proces růstu uhlíkových nanotrubic byl vylepšen tak, aby byla vytvořena homogenní vrstva s vysokou hustotou uhlíkových nanotrubic. Modifikovaná elektroda je velmi perspektivní pro oblast elektrochemické detekce těžkých kovů, protože zlepšuje vlastnosti proudové odezvy senzorů.

BibTex


@inproceedings{BUT25094,
  author="Jan {Prášek} and Jaromír {Hubálek} and Martin {Adámek} and Ondřej {Jašek} and Lenka {Zajíčková}",
  title="Zlepšení odezvy elektrochemické analýzy pracovní elektrodou tvořenou přímým růstem uhlíkových nanotrubic na tlustovrstvém senzoru",
  annote="Tato práce se zabývá oblastí elektrochemických senzorů pro detekci těžkých kovů ve vodných roztocích. Pro modifikaci uhlíkovými nanotrubicemi byl realizován tlustovrstvý senzor, na kterém byly uhlíkové nanotrubice vytvořeny růstem přímo na pracovní elektrodě senzoru. Proces růstu uhlíkových nanotrubic byl vylepšen tak, aby byla vytvořena homogenní vrstva s vysokou hustotou uhlíkových nanotrubic. Modifikovaná elektroda je velmi perspektivní pro oblast elektrochemické detekce těžkých kovů, protože zlepšuje vlastnosti proudové odezvy senzorů.",
  booktitle="Konference MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích.",
  chapter="25094",
  year="2006",
  month="december",
  pages="1",
  type="conference paper"
}