Publication detail

Testování fotovoltaických článků pomocí přechodových dějů

Original Title

Testování fotovoltaických článků pomocí přechodových dějů

Czech Title

Testování fotovoltaických článků pomocí přechodových dějů

Language

cs

Original Abstract

Parametry náhradního schématu jsou pro určení vlastností solárních článků velmi důlažité. V článku je popsána charakterizace solárních článků založená na měření odezvy článku na přechodné děje. Pro potlačení vlivu geometrické kapacity přechodu bylo používáno předpětí v rozsahu 400 – 500 mV. Předpětí bylo nastaveno pomocí proudového impulsu za temna nebo pomocí osvětlení. Je uvedeno blokové schéma zařízení a jsou diskutovány parametry naměřené u solárních článků různé kvality.

Czech abstract

Parametry náhradního schématu jsou pro určení vlastností solárních článků velmi důlažité. V článku je popsána charakterizace solárních článků založená na měření odezvy článku na přechodné děje. Pro potlačení vlivu geometrické kapacity přechodu bylo používáno předpětí v rozsahu 400 – 500 mV. Předpětí bylo nastaveno pomocí proudového impulsu za temna nebo pomocí osvětlení. Je uvedeno blokové schéma zařízení a jsou diskutovány parametry naměřené u solárních článků různé kvality.

BibTex


@inproceedings{BUT24921,
 author="Jaroslav {Boušek}",
 title="Testování fotovoltaických článků pomocí přechodových dějů",
 annote="Parametry náhradního schématu jsou pro určení vlastností solárních článků velmi důlažité. V článku je popsána charakterizace solárních článků založená na měření odezvy článku na přechodné děje. Pro potlačení vlivu geometrické kapacity přechodu bylo používáno předpětí v rozsahu 400 – 500 mV. Předpětí bylo nastaveno pomocí proudového impulsu za temna nebo pomocí osvětlení. Je uvedeno blokové schéma zařízení a jsou diskutovány parametry naměřené u solárních článků různé kvality.",
 address="Nakl. Z. Novotný",
 booktitle="Konference MIKROSYN.",
 chapter="24921",
 institution="Nakl. Z. Novotný",
 year="2006",
 month="december",
 pages="110",
 publisher="Nakl. Z. Novotný",
 type="conference paper"
}