Publication detail

Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie

Original Title

Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie

Czech Title

Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou prezentována a analyzována dielektrická spektra PETP v různých stádiích stárnutí a při různých teplotách. Jsou pozorovány dva různé relaxační procesy, α-proces a β-proces, přičemž intenzita β-procesu je asi o dva řády nižší než intenzita α-procesu. S postupem stárnutí se α-proces posouvá k vyšším frekvencím a aktivační energie klesá z počáteční hodnoty okolo 0.6 eV na hodnotu cca 0.4 eV. K významnějším změnám relaxačního spektra (posuv α-relaxace) dochází teprve při dobách stárnutí nad 1500 hodin. Je diskutován relaxační mechanismus na molekulární úrovni.

Czech abstract

V článku jsou prezentována a analyzována dielektrická spektra PETP v různých stádiích stárnutí a při různých teplotách. Jsou pozorovány dva různé relaxační procesy, α-proces a β-proces, přičemž intenzita β-procesu je asi o dva řády nižší než intenzita α-procesu. S postupem stárnutí se α-proces posouvá k vyšším frekvencím a aktivační energie klesá z počáteční hodnoty okolo 0.6 eV na hodnotu cca 0.4 eV. K významnějším změnám relaxačního spektra (posuv α-relaxace) dochází teprve při dobách stárnutí nad 1500 hodin. Je diskutován relaxační mechanismus na molekulární úrovni.

BibTex


@inproceedings{BUT24702,
 author="Karel {Liedermann}",
 title="Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie",
 annote="V článku jsou prezentována a analyzována dielektrická spektra PETP v různých stádiích stárnutí a při různých teplotách. Jsou pozorovány dva různé relaxační procesy, α-proces a β-proces, přičemž intenzita β-procesu je asi o dva řády nižší než intenzita α-procesu. S postupem stárnutí se α-proces posouvá k vyšším frekvencím a aktivační energie klesá z počáteční hodnoty okolo 0.6 eV na hodnotu cca 0.4 eV. K významnějším změnám relaxačního spektra (posuv α-relaxace) dochází teprve při dobách stárnutí nad 1500 hodin. Je diskutován relaxační mechanismus na molekulární úrovni.",
 address="Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno",
 booktitle="Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích",
 chapter="24702",
 institution="Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno",
 year="2006",
 month="january",
 pages="120",
 publisher="Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno",
 type="conference paper"
}