Publication detail

Statický výpočet základních nosných prvků visuté mostní konstrukce

SALAJKA, V. KALA, J.

Original Title

Statický výpočet základních nosných prvků visuté mostní konstrukce

Czech Title

Statický výpočet základních nosných prvků visuté mostní konstrukce

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o konstrukci visuté mostní konstrukce o rozponech 30+99+30 m jednotlivých polí. Nosné kabely jsou vynášeny ocelovými pylony vysokými 16,3 m vetknutými do železobetonových základových bloků. Kabely tvořeny ocelovými lany jsou kotveny do železobetonových bloků. Pro základní nosné konstrukce byly vytvořeny podrobné modely metodou konečných prvků a provedeno jejich posouzení dle platných norem.

Czech abstract

Článek pojednává o konstrukci visuté mostní konstrukce o rozponech 30+99+30 m jednotlivých polí. Nosné kabely jsou vynášeny ocelovými pylony vysokými 16,3 m vetknutými do železobetonových základových bloků. Kabely tvořeny ocelovými lany jsou kotveny do železobetonových bloků. Pro základní nosné konstrukce byly vytvořeny podrobné modely metodou konečných prvků a provedeno jejich posouzení dle platných norem.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT24564,
  author="Vlastislav {Salajka} and Jiří {Kala}",
  title="Statický výpočet základních nosných prvků visuté mostní konstrukce",
  annote="Článek pojednává o konstrukci visuté mostní konstrukce o rozponech 30+99+30 m jednotlivých polí. Nosné kabely jsou vynášeny ocelovými pylony vysokými 16,3 m vetknutými do železobetonových základových bloků. Kabely tvořeny ocelovými lany jsou kotveny do železobetonových bloků. Pro základní nosné konstrukce byly vytvořeny podrobné modely metodou konečných prvků a provedeno jejich posouzení dle platných norem.",
  booktitle="Ocelové konstrukce a mosty 2006",
  chapter="24564",
  journal="Nezařazené články",
  year="2006",
  month="september",
  pages="243--249",
  type="conference paper"
}