Publication detail

Dielektrická spektroskopie její vlastnosti a měřicí systémy

Original Title

Dielektrická spektroskopie její vlastnosti a měřicí systémy

Czech Title

Dielektrická spektroskopie její vlastnosti a měřicí systémy

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá dielektrickou spektroskopii její použití výhodách a nevýhodách.Dále se zaměřuje na stručný výklad nejpoužívanjších metod měřicícich aparatůr a vyhodnocovacích systému.

Czech abstract

Práce se zabývá dielektrickou spektroskopii její použití výhodách a nevýhodách.Dále se zaměřuje na stručný výklad nejpoužívanjších metod měřicícich aparatůr a vyhodnocovacích systému.

BibTex


@inproceedings{BUT24474,
 author="Vladimír {Holcman}",
 title="Dielektrická spektroskopie její vlastnosti a měřicí systémy",
 annote="Práce se zabývá dielektrickou spektroskopii její použití výhodách a nevýhodách.Dále se zaměřuje na stručný výklad nejpoužívanjších metod měřicícich aparatůr a vyhodnocovacích systému.",
 address="Marta Kořenská and Luboš Pazdera",
 booktitle="Non-destructive testing in engineering practice",
 chapter="24474",
 institution="Marta Kořenská and Luboš Pazdera",
 number="11",
 year="2006",
 month="november",
 pages="31",
 publisher="Marta Kořenská and Luboš Pazdera",
 type="conference paper"
}