Publication detail

Využití multimedií ve výuce senzorové techniky

Original Title

Využití multimedií ve výuce senzorové techniky

Czech Title

Využití multimedií ve výuce senzorové techniky

Language

cs

Original Abstract

Bouřlivý rozvoj informačních technologií a Internetu sebou přináší opadání zájmu studentů o ostatní elektrotechnické a elektronické obory a snižování počtu odborníků v těchto neméně důležitých oblastech. Oblast mikroelektronických systémů a technologií je jedním z těchto oborů. Je hlavní hybnou silou elektroniky a její vývoj se rychle odráží v mnoha oblastech. Významnou součástí oboru mikroelektronických systémů a technologií je oblast senzorů a senzorových systémů, které zasáhly téměř do všech oborů lidské činnosti, např. do lékařství, chemie, průmyslu (těžký, automobilový, letecký, kosmetický, …), vojenství, kosmonautiky, potravinářství, stavebnictví, meteorologie, atd. To je hlavním důvodem k přiblížení a zpřístupnění oblasti senzorové techniky studentům pomocí snadno přístupné a pochopitelné formy. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření multimediálního výukového systému Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy pro bakalářské studium FEKT VUT v Brně. V současnosti jsou dostupná klasická skripta, která však neobsahují nejnovější trendy a nejsou dostatečně názorná. Nová multimediální učebnice tyto nedostatky odstraňuje. Mezi její další výhody patří možnost okamžité dostupnosti přes počítačovou síť Internet a s tím spojenou možnost studia senzorové techniky z domova, možnost snadnější představy a pochopení složitých jevů popisovaných pomocí relativně komplikovaného matematického aparátu, možnost okamžité aktualizace, atd.

Czech abstract

Bouřlivý rozvoj informačních technologií a Internetu sebou přináší opadání zájmu studentů o ostatní elektrotechnické a elektronické obory a snižování počtu odborníků v těchto neméně důležitých oblastech. Oblast mikroelektronických systémů a technologií je jedním z těchto oborů. Je hlavní hybnou silou elektroniky a její vývoj se rychle odráží v mnoha oblastech. Významnou součástí oboru mikroelektronických systémů a technologií je oblast senzorů a senzorových systémů, které zasáhly téměř do všech oborů lidské činnosti, např. do lékařství, chemie, průmyslu (těžký, automobilový, letecký, kosmetický, …), vojenství, kosmonautiky, potravinářství, stavebnictví, meteorologie, atd. To je hlavním důvodem k přiblížení a zpřístupnění oblasti senzorové techniky studentům pomocí snadno přístupné a pochopitelné formy. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření multimediálního výukového systému Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy pro bakalářské studium FEKT VUT v Brně. V současnosti jsou dostupná klasická skripta, která však neobsahují nejnovější trendy a nejsou dostatečně názorná. Nová multimediální učebnice tyto nedostatky odstraňuje. Mezi její další výhody patří možnost okamžité dostupnosti přes počítačovou síť Internet a s tím spojenou možnost studia senzorové techniky z domova, možnost snadnější představy a pochopení složitých jevů popisovaných pomocí relativně komplikovaného matematického aparátu, možnost okamžité aktualizace, atd.

BibTex


@inproceedings{BUT24449,
 author="Martin {Adámek} and Martin {Uhlár} and Erik {Luňáček}",
 title="Využití multimedií ve výuce senzorové techniky",
 annote="Bouřlivý rozvoj informačních technologií a Internetu sebou přináší opadání zájmu
studentů o ostatní elektrotechnické a elektronické obory a snižování počtu odborníků v těchto
neméně důležitých oblastech. Oblast mikroelektronických systémů a technologií je jedním z
těchto oborů. Je hlavní hybnou silou elektroniky a její vývoj se rychle odráží v mnoha
oblastech. Významnou součástí oboru mikroelektronických systémů a technologií je
oblast senzorů a senzorových systémů, které zasáhly téměř do všech oborů lidské činnosti,
např. do lékařství, chemie, průmyslu (těžký, automobilový, letecký, kosmetický, …),
vojenství, kosmonautiky, potravinářství, stavebnictví, meteorologie, atd. To je hlavním
důvodem k přiblížení a zpřístupnění oblasti senzorové techniky studentům pomocí snadno
přístupné a pochopitelné formy. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření multimediálního
výukového systému Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy pro bakalářské
studium FEKT VUT v Brně. V současnosti jsou dostupná klasická skripta, která však
neobsahují nejnovější trendy a nejsou dostatečně názorná. Nová multimediální učebnice tyto
nedostatky odstraňuje. Mezi její další výhody patří možnost okamžité dostupnosti přes
počítačovou síť Internet a s tím spojenou možnost studia senzorové techniky z domova,
možnost snadnější představy a pochopení složitých jevů popisovaných pomocí relativně
komplikovaného matematického aparátu, možnost okamžité aktualizace, atd.",
 address="Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice",
 booktitle="Pedagogický software 2006",
 chapter="24449",
 institution="Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice",
 number="1",
 year="2006",
 month="june",
 pages="465",
 publisher="Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice",
 type="conference paper"
}