Publication detail

Možnosti využití elektrometru Keithley 617 v dielektrické relaxační spektroskopii

Original Title

Možnosti využití elektrometru Keithley 617 v dielektrické relaxační spektroskopii

Czech Title

Možnosti využití elektrometru Keithley 617 v dielektrické relaxační spektroskopii

Language

cs

Original Abstract

K diagnostice vlastností dielektrických materiálů slouží celá řada metod, mezi moderní nedestruktivní metody se řadí dielektrická relaxační spektroskopie. Článek se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou rozebrány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti a dostupná měřicí technika. Hlavní náplní článku je experimentální měření dielektrické relaxační spektroskopie v časové oblasti a provedení měření kmitočtové charakteristiky vstupního zesilovače použitého elektrometru. V závěru jsou zhodnoceny vlastnosti sestaveného pracoviště.

Czech abstract

K diagnostice vlastností dielektrických materiálů slouží celá řada metod, mezi moderní nedestruktivní metody se řadí dielektrická relaxační spektroskopie. Článek se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou rozebrány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti a dostupná měřicí technika. Hlavní náplní článku je experimentální měření dielektrické relaxační spektroskopie v časové oblasti a provedení měření kmitočtové charakteristiky vstupního zesilovače použitého elektrometru. V závěru jsou zhodnoceny vlastnosti sestaveného pracoviště.

BibTex


@inproceedings{BUT23711,
 author="Tomáš {Palai-Dany}",
 title="Možnosti využití elektrometru Keithley 617 v dielektrické relaxační spektroskopii",
 annote="K diagnostice vlastností dielektrických materiálů slouží celá řada metod, mezi moderní nedestruktivní metody se řadí dielektrická relaxační spektroskopie. Článek se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou rozebrány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti a dostupná měřicí technika. Hlavní náplní článku je experimentální měření dielektrické relaxační spektroskopie v časové oblasti a provedení měření kmitočtové charakteristiky vstupního zesilovače použitého elektrometru. V závěru jsou zhodnoceny vlastnosti sestaveného pracoviště.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika 07",
 chapter="23711",
 edition="1",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2007",
 month="january",
 pages="66--69",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}