Publication detail

MHP APPLICATION FOR IP CAMERA CONTROLING

DIRBÁK, I.

Original Title

MHP APPLICATION FOR IP CAMERA CONTROLING

Czech Title

MHP APPLICATION FOR IP CAMERA CONTROLING

English Title

MHP APPLICATION FOR IP CAMERA CONTROLING

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Digital Video Broadcasting (DVB) provides new posibilities in the field of television interactivity when return channel is available and the Multimedia Home Platform MHP is supported in set-top boxes. The aim of this paper is to propose a universal MHP application for transmission and displaying of images or videos from various IP video cameras that are connected to the Internet or even for control of these cameras.

Czech abstract

Digital video broadcast (DVB) je technológia, ktorá kombinuje broadcastové video, audio a Internet ktoré spolu s výpočetnou výkonom set-top-boxu (STB) vytvarajú koncepciu robustnej, modernej a hlavne univerzálnej technologie. Táto kombinácia různych médií a služieb poskytuje divákovy nové atraktívne možnosti. Prijatím štandardu MHP (Multimedia Home platform) je zaručená platformná nezávislost týchto aplikácií ktorá zaručí ich funkčnosť na všetkých STB označených logom MHP. Tento príspevok sa zaoberá návrhom MHP aplikácie schopnej prenosu obrazu a komunikácie s IP kamerou KX-HCM280 od firmy Panasonic a iných IP kamier. Použitie takéhoto programu je všestranné, príkladom může byť ochrana majetku pri monitorovaní kontrolovaných objektov, prípadne v oblasti cestovného ruchu.

English abstract

Digital Video Broadcasting (DVB) provides new posibilities in the field of television interactivity when return channel is available and the Multimedia Home Platform MHP is supported in set-top boxes. The aim of this paper is to propose a universal MHP application for transmission and displaying of images or videos from various IP video cameras that are connected to the Internet or even for control of these cameras.

Keywords

Digital Video Broadcasting (DVB)

RIV year

2007

Released

26.04.2007

Publisher

VUT Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3409-7

Book

EEICT 2007

Pages from

20

Pages to

23

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT22959,
 author="Ivan {Dirbák}",
 title="MHP APPLICATION FOR IP CAMERA CONTROLING",
 annote="Digital Video Broadcasting (DVB) provides new posibilities in the field of television
interactivity when return channel is available and the Multimedia Home Platform MHP is
supported in set-top boxes. The aim of this paper is to propose a universal MHP application
for transmission and displaying of images or videos from various IP video cameras
that are connected to the Internet or even for control of these cameras.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="EEICT 2007",
 chapter="22959",
 institution="VUT Brno",
 year="2007",
 month="april",
 pages="20",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}