Publication detail

Energetika a biomasa

SKÁLA, Z. LISÝ, M.

Original Title

Energetika a biomasa

Czech Title

Energetika a biomasa

Language

cs

Original Abstract

Biomasa patří mezi významné zástupce obnovitelných zdrojů energie. Pod pojem biomasa ovšem spadá velmi široká škála tzv. biopaliv, proto není možné vnímat biomasu jako jeden celek. Stejně tak existuje mnoho technologií pro její zpracování. Pro jejich správný výběr je důležité znát základní parametry biomasy, které je třeba standardizovat. Kromě odpadní biomasy se v posledních letech v ČR prosazuje cílené pěstování tzv. energetických plodin. Bohužel, v současné době energie z biomasy nemohou konkurovat na otevřeném trhu, pokud nebudou finančně podporovány při pěstování, investicích do zpracování a dotační cenovou politikou

Czech abstract

Biomasa patří mezi významné zástupce obnovitelných zdrojů energie. Pod pojem biomasa ovšem spadá velmi široká škála tzv. biopaliv, proto není možné vnímat biomasu jako jeden celek. Stejně tak existuje mnoho technologií pro její zpracování. Pro jejich správný výběr je důležité znát základní parametry biomasy, které je třeba standardizovat. Kromě odpadní biomasy se v posledních letech v ČR prosazuje cílené pěstování tzv. energetických plodin. Bohužel, v současné době energie z biomasy nemohou konkurovat na otevřeném trhu, pokud nebudou finančně podporovány při pěstování, investicích do zpracování a dotační cenovou politikou

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT22739,
 author="Zdeněk {Skála} and Martin {Lisý}",
 title="Energetika a biomasa",
 annote="Biomasa patří mezi významné zástupce obnovitelných zdrojů energie. Pod pojem biomasa ovšem spadá velmi široká škála tzv. biopaliv, proto není možné vnímat biomasu jako jeden celek. Stejně tak existuje mnoho technologií pro její zpracování. Pro jejich správný výběr je důležité znát základní parametry biomasy, které je třeba standardizovat. Kromě odpadní biomasy se v posledních letech v ČR prosazuje cílené pěstování tzv. energetických plodin. Bohužel, v současné době energie z biomasy nemohou konkurovat na otevřeném trhu, pokud nebudou finančně podporovány při pěstování, investicích do zpracování a dotační cenovou politikou",
 address="VŠB Ostrava",
 booktitle="Efektivní energetika",
 chapter="22739",
 edition="1",
 institution="VŠB Ostrava",
 year="2006",
 month="april",
 pages="14--19",
 publisher="VŠB Ostrava",
 type="conference paper"
}