Publication detail

VLIV LOKÁLNÍCH LAVINOVÝCH PRŮRAZŮ PN PŘECHODU NA TVAR VA CHARAKTERISTIKY

Original Title

VLIV LOKÁLNÍCH LAVINOVÝCH PRŮRAZŮ PN PŘECHODU NA TVAR VA CHARAKTERISTIKY

Czech Title

VLIV LOKÁLNÍCH LAVINOVÝCH PRŮRAZŮ PN PŘECHODU NA TVAR VA CHARAKTERISTIKY

Language

cs

Original Abstract

V PN přechodu se mohou vyskytovat oblasti, které vykazují ve zpětném směru nižší průrazné napětí, než má zbytek přechodu. V okolí těchto oblastí může docházet k náhodným lokálním průrazům, které se projevují ve vnějším obvodě jako šum mikroplazmy a zároveň ovlivňují tvar VA charakteristiky. Cílem práce je ukázat, že bistabilní chování těchto oblastí způsobuje na VA charakteristice vznik oblastí záporného diferenciálního odporu.

Czech abstract

V PN přechodu se mohou vyskytovat oblasti, které vykazují ve zpětném směru nižší průrazné napětí, než má zbytek přechodu. V okolí těchto oblastí může docházet k náhodným lokálním průrazům, které se projevují ve vnějším obvodě jako šum mikroplazmy a zároveň ovlivňují tvar VA charakteristiky. Cílem práce je ukázat, že bistabilní chování těchto oblastí způsobuje na VA charakteristice vznik oblastí záporného diferenciálního odporu.

BibTex


@inproceedings{BUT22107,
 author="Michal {Raška} and Pavel {Koktavý}",
 title="VLIV LOKÁLNÍCH LAVINOVÝCH PRŮRAZŮ PN PŘECHODU NA TVAR VA CHARAKTERISTIKY",
 annote="V PN přechodu se mohou vyskytovat oblasti, které vykazují ve zpětném směru nižší průrazné napětí, než má zbytek přechodu. V okolí těchto oblastí může docházet k náhodným lokálním průrazům, které se projevují ve vnějším obvodě jako šum mikroplazmy a zároveň ovlivňují tvar VA charakteristiky. Cílem práce je ukázat, že bistabilní chování těchto oblastí způsobuje na VA charakteristice vznik oblastí záporného diferenciálního odporu.",
 address="Brno University of Technology",
 booktitle="Non-Destructive Testing in Engineering Practice",
 chapter="22107",
 institution="Brno University of Technology",
 year="2006",
 month="november",
 pages="139",
 publisher="Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}