Publication detail

Využití šumu mikroplazmy pro diagnostiku solárních článků

Original Title

Využití šumu mikroplazmy pro diagnostiku solárních článků

Czech Title

Využití šumu mikroplazmy pro diagnostiku solárních článků

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá využitím šumu mikroplazmy při diagnostice solárních článků. Zde se vychází ze skutečnosti, že výskyt mikroplazmy je u součástek s PN přechody podmíněn technologickými nedokonalostmi přechodu, a že přítomnost mikroplazmy vede ke zhoršení kvality nebo k destrukci přechodu. Z tohoto důvodu je možné využít metod, které indikují výskyt mikroplazmy v přechodu a umožňují její kvalitativní a kvantitativní popis, k posouzení kvality daných součástek.

Czech abstract

Práce se zabývá využitím šumu mikroplazmy při diagnostice solárních článků. Zde se vychází ze skutečnosti, že výskyt mikroplazmy je u součástek s PN přechody podmíněn technologickými nedokonalostmi přechodu, a že přítomnost mikroplazmy vede ke zhoršení kvality nebo k destrukci přechodu. Z tohoto důvodu je možné využít metod, které indikují výskyt mikroplazmy v přechodu a umožňují její kvalitativní a kvantitativní popis, k posouzení kvality daných součástek.

BibTex


@inproceedings{BUT22103,
 author="Pavel {Koktavý} and Bohumil {Koktavý}",
 title="Využití šumu mikroplazmy pro diagnostiku solárních článků",
 annote="Práce se zabývá využitím šumu mikroplazmy při diagnostice solárních článků. Zde se vychází ze skutečnosti, že výskyt mikroplazmy je u součástek s PN přechody podmíněn technologickými nedokonalostmi přechodu, a že přítomnost mikroplazmy vede ke zhoršení kvality nebo k destrukci přechodu. Z tohoto důvodu je možné využít metod, které indikují výskyt mikroplazmy v přechodu a umožňují její kvalitativní a kvantitativní popis, k posouzení kvality daných součástek.",
 address="Brno University of Technology",
 booktitle="Workshop NDT 2006, Non-destructive Testing in Engineering Practise",
 chapter="22103",
 howpublished="print",
 institution="Brno University of Technology",
 year="2006",
 month="november",
 pages="63--66",
 publisher="Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}