Publication detail

Fyzikální popis luminiscenčních GaAsP diod

Original Title

Fyzikální popis luminiscenčních GaAsP diod

Czech Title

Fyzikální popis luminiscenčních GaAsP diod

Language

cs

Original Abstract

V práci je uveden základní fyzikální popis a technologie přípravy luminiscenčních GaAsP diod s ohledem na využití při studiu lokálních nestabilit v mikroplazmatických oblastech PN přechodu, které vznikají v důsledku nehomogenit PN přechodů.

Czech abstract

V práci je uveden základní fyzikální popis a technologie přípravy luminiscenčních GaAsP diod s ohledem na využití při studiu lokálních nestabilit v mikroplazmatických oblastech PN přechodu, které vznikají v důsledku nehomogenit PN přechodů.

BibTex


@inproceedings{BUT22101,
 author="Pavel {Koktavý} and Bohumil {Koktavý}",
 title="Fyzikální popis luminiscenčních GaAsP diod",
 annote="V práci je uveden základní fyzikální popis a technologie přípravy luminiscenčních GaAsP diod s ohledem na využití při studiu lokálních nestabilit v mikroplazmatických oblastech PN přechodu, které vznikají v důsledku nehomogenit PN přechodů.",
 address="Brno University of Technology",
 booktitle="Workshop NDT 2006, Non-destructive Testing in Engineering Practise",
 chapter="22101",
 howpublished="print",
 institution="Brno University of Technology",
 year="2006",
 month="november",
 pages="55--58",
 publisher="Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}