Publication detail

Energetické parametry biomasy

LISÝ, M. BALÁŠ, M. KOHOUT, P. SKÁLA, Z.

Original Title

Energetické parametry biomasy

Czech Title

Energetické parametry biomasy

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se věnuje prezentaci dílčích výsledků projektu "Energetické parametry biomasy". Popisuje experimenty provedené s různými biopalivy z kategorie dřevin i stébelnin. Přináší stručnou charakteristiku použitých biopaliv, ale hlavně popisuje provedené experimenty a jejich výsledky se zaměřením na kvalitativní hodnocení vyprodukovaného syntézního plynu a chování fluidního generátoru během provozu.

Czech abstract

Tento příspěvek se věnuje prezentaci dílčích výsledků projektu "Energetické parametry biomasy". Popisuje experimenty provedené s různými biopalivy z kategorie dřevin i stébelnin. Přináší stručnou charakteristiku použitých biopaliv, ale hlavně popisuje provedené experimenty a jejich výsledky se zaměřením na kvalitativní hodnocení vyprodukovaného syntézního plynu a chování fluidního generátoru během provozu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT21218,
 author="Martin {Lisý} and Marek {Baláš} and Přemysl {Kohout} and Zdeněk {Skála}",
 title="Energetické parametry biomasy",
 annote="Tento příspěvek se věnuje prezentaci dílčích výsledků projektu "Energetické parametry biomasy". Popisuje experimenty provedené s různými biopalivy z kategorie dřevin i stébelnin. Přináší stručnou charakteristiku použitých biopaliv, ale hlavně popisuje provedené experimenty a jejich výsledky se zaměřením na kvalitativní hodnocení vyprodukovaného syntézního plynu a chování fluidního generátoru během provozu.",
 address="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Energie z biomasy IV, sborník příspěvků ze semináře",
 chapter="21218",
 institution="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2005",
 month="december",
 pages="55",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}