Publication detail

Eco-Design Management.

Original Title

Eco-Design Management.

Czech Title

Eco-Design Management.

Language

cs

Original Abstract

Životní prostředí se v posledních desetiletích značně změnilo. Každý výrobek má určitý vliv na životní prostředí, ať už při své výrobě, při užívání, nebo při likvidaci. Proto se ukazuje stále více nutnost zavádění managementu životního prostředí především ve výrobních podnicích. Cílem je nejen zdokonalit materiálové složení výrobků, ale i úspora energií, a tak omezit tak negativní dopad výrobků na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu. Výrobní a návrhové firmy musí pochopit, proč jsou otázky životního prostředí stále důležitější a závažnější, a musí reagovat na požadavky kladené nejen legislativou, ale i trhem zahrnujícím širokou veřejnost. Promyšlený a aktivní přístup k ekologickému návrhu a konstrukci výrobků může navíc vést k mnoha tvůrčích změnám, novým nápadům a tím podpořit lidský pokrok. Nový přístup k řešení této problematiky představuje zavedení ekologického návrhu (eco-design) do inovace a návrhu nových výrobků.

Czech abstract

Životní prostředí se v posledních desetiletích značně změnilo. Každý výrobek má určitý vliv na životní prostředí, ať už při své výrobě, při užívání, nebo při likvidaci. Proto se ukazuje stále více nutnost zavádění managementu životního prostředí především ve výrobních podnicích. Cílem je nejen zdokonalit materiálové složení výrobků, ale i úspora energií, a tak omezit tak negativní dopad výrobků na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu. Výrobní a návrhové firmy musí pochopit, proč jsou otázky životního prostředí stále důležitější a závažnější, a musí reagovat na požadavky kladené nejen legislativou, ale i trhem zahrnujícím širokou veřejnost. Promyšlený a aktivní přístup k ekologickému návrhu a konstrukci výrobků může navíc vést k mnoha tvůrčích změnám, novým nápadům a tím podpořit lidský pokrok. Nový přístup k řešení této problematiky představuje zavedení ekologického návrhu (eco-design) do inovace a návrhu nových výrobků.

BibTex


@inproceedings{BUT20674,
 author="Ivan {Szendiuch} and Cyril {Vaško} and Marek {Novotný} and Luboš {Jakubka} and Pavel {Cejtchaml}",
 title="Eco-Design Management.",
 annote="Životní prostředí se v posledních desetiletích značně změnilo. Každý výrobek má určitý vliv na životní prostředí, ať už při své výrobě, při užívání, nebo při likvidaci. Proto se ukazuje stále více nutnost zavádění managementu životního prostředí především ve výrobních podnicích. Cílem je nejen zdokonalit materiálové složení výrobků, ale i úspora energií, a tak omezit tak negativní dopad výrobků na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu. Výrobní a návrhové firmy musí pochopit, proč jsou otázky životního prostředí stále důležitější a závažnější, a musí reagovat na požadavky kladené nejen legislativou, ale i trhem zahrnujícím širokou veřejnost. Promyšlený a aktivní přístup k ekologickému návrhu a konstrukci výrobků může navíc vést k mnoha tvůrčích změnám, novým nápadům a tím podpořit lidský pokrok. Nový přístup k řešení této problematiky představuje zavedení ekologického návrhu (eco-design) do inovace a návrhu nových výrobků.",
 address="Nakl. Z. Novotny",
 booktitle="Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare.",
 chapter="20674",
 institution="Nakl. Z. Novotny",
 number="1",
 year="2005",
 month="december",
 pages="65",
 publisher="Nakl. Z. Novotny",
 type="conference paper"
}