Publication detail

Využití Internetu ve výuce senzorové techniky.

Original Title

Využití Internetu ve výuce senzorové techniky.

Czech Title

Využití Internetu ve výuce senzorové techniky.

Language

cs

Original Abstract

Rychlý rozvoj Internetu a informačních technologií přináší snížení zájmu studentů o ostatní elektrotechnické obory. To je jedním z faktorů snižování počtu odborníků v těchto neméně důležitých oblastech. Jedním z těchto oborů je senzorová technika. Cílem této práce je zvýšení zájmu studentů o tento obor pomocí nově vytvořené multimediální učebnice Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy, která je základem nového Internetového výukového systému.

Czech abstract

Rychlý rozvoj Internetu a informačních technologií přináší snížení zájmu studentů o ostatní elektrotechnické obory. To je jedním z faktorů snižování počtu odborníků v těchto neméně důležitých oblastech. Jedním z těchto oborů je senzorová technika. Cílem této práce je zvýšení zájmu studentů o tento obor pomocí nově vytvořené multimediální učebnice Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy, která je základem nového Internetového výukového systému.

BibTex


@inproceedings{BUT20646,
 author="Martin {Adámek} and Jan {Prášek} and Martin {Uhlár} and Erik {Luňáček}",
 title="Využití Internetu ve výuce senzorové techniky.",
 annote="Rychlý rozvoj Internetu a informačních technologií přináší snížení zájmu studentů o ostatní elektrotechnické obory. To je jedním z faktorů snižování počtu odborníků v těchto neméně důležitých oblastech. Jedním z těchto oborů je senzorová technika. Cílem této práce je zvýšení zájmu studentů o tento obor pomocí nově vytvořené multimediální učebnice Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy, která je základem nového Internetového výukového systému.",
 address="Nakl. Z. Novotny",
 booktitle="Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare.",
 chapter="20646",
 howpublished="print",
 institution="Nakl. Z. Novotny",
 number="1",
 year="2005",
 month="december",
 pages="127--129",
 publisher="Nakl. Z. Novotny",
 type="conference paper"
}