Publication detail

Dielektrická relaxační spektroskopie v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617

Original Title

Dielektrická relaxační spektroskopie v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617

Czech Title

Dielektrická relaxační spektroskopie v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií (DRS) v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou diskutovány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti. Metoda DRS v časové oblasti je rozebrána podrobněji, neboť se jedná o námi užitou měřící metodu. V našem případě budou prezentovány výsledky měření DRS v časové oblasti bez použití referenčního kapacitoru, měřící pracoviště umožňuje měření resorpčních charakteristik zkoumaného vzorku dielektrika. Závěr obsahuje shrnutí vlastností DRS v časové oblasti a z toho vyplývající požadavky na úpravu stávajícího měřícího pracoviště.

Czech abstract

Tento článek se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií (DRS) v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou diskutovány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti. Metoda DRS v časové oblasti je rozebrána podrobněji, neboť se jedná o námi užitou měřící metodu. V našem případě budou prezentovány výsledky měření DRS v časové oblasti bez použití referenčního kapacitoru, měřící pracoviště umožňuje měření resorpčních charakteristik zkoumaného vzorku dielektrika. Závěr obsahuje shrnutí vlastností DRS v časové oblasti a z toho vyplývající požadavky na úpravu stávajícího měřícího pracoviště.

BibTex


@inproceedings{BUT19512,
 author="Tomáš {Palai-Dany}",
 title="Dielektrická relaxační spektroskopie v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617",
 annote="Tento článek se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií (DRS) v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617. Nejprve jsou zmíněny základní poznatky o elektrických parametrech dielektrických materiálů, na základě nichž lze posoudit jejich vlastnosti pro požadované využití. Dále jsou diskutovány metody měření těchto parametrů ve frekvenční i časové oblasti. Metoda DRS v časové oblasti je rozebrána podrobněji, neboť se jedná o námi užitou měřící metodu. V našem případě budou prezentovány výsledky měření DRS v časové oblasti bez použití referenčního kapacitoru, měřící pracoviště umožňuje měření resorpčních charakteristik zkoumaného vzorku dielektrika. Závěr obsahuje shrnutí vlastností DRS v časové oblasti a z toho vyplývající požadavky na úpravu stávajícího měřícího pracoviště.",
 address="FEI STU v Bratislave",
 booktitle="16. medzinárodná konferencia DISEE 2006",
 chapter="19512",
 institution="FEI STU v Bratislave",
 year="2006",
 month="january",
 pages="190--193",
 publisher="FEI STU v Bratislave",
 type="conference paper"
}