Publication detail

Rychlé LBIC rastrování solárních článků

Original Title

Rychlé LBIC rastrování solárních článků

Czech Title

Rychlé LBIC rastrování solárních článků

Language

cs

Original Abstract

Pro detekci lokálních defektů v solárním článku se používá velmi často metody LBIC (Light Beam Induced Current). Výsledkem je obrázek indikující rozdíly v lokální sériové a derivační rezistivitě a také lokální míře rekombinace minoritních nosičů. Laserový paprsek scanuje pod povrchem solárního článku. Celý proces je závislý na požadované kvalitě výstupního obrázku. Test tedy může trvat i několik hodin. Metoda pro rychlé rastrování solárního článku je založena na principu metody LBIC a také využívá částečně její pracoviště. Místo laserového paprsku je instalována řada červených SMD LED přes celou délku solárního článku. Rastrování probíhá v osách X a Y. V principu stačí jedno přerastrování v těchto souřadnicích. Z proudové odezvy paprsku je poznat rozložení defektů v ploše. Hodnoty z nascanovaných souřadnic jsou v počítači ukládány do matice a sečteny. Zobrazení výpočtu není stejné jako u metody LBIC, avšak informace o pozici a o změně intenzity proudu tu je. Zpracování dat probíhá v programu MATLAB. Pro různé hloubky vniku světla je možné použít žluté, zelené a modré LED. Touto cestou se pak dostáváme co nejblíže k přechodu.

Czech abstract

Pro detekci lokálních defektů v solárním článku se používá velmi často metody LBIC (Light Beam Induced Current). Výsledkem je obrázek indikující rozdíly v lokální sériové a derivační rezistivitě a také lokální míře rekombinace minoritních nosičů. Laserový paprsek scanuje pod povrchem solárního článku. Celý proces je závislý na požadované kvalitě výstupního obrázku. Test tedy může trvat i několik hodin. Metoda pro rychlé rastrování solárního článku je založena na principu metody LBIC a také využívá částečně její pracoviště. Místo laserového paprsku je instalována řada červených SMD LED přes celou délku solárního článku. Rastrování probíhá v osách X a Y. V principu stačí jedno přerastrování v těchto souřadnicích. Z proudové odezvy paprsku je poznat rozložení defektů v ploše. Hodnoty z nascanovaných souřadnic jsou v počítači ukládány do matice a sečteny. Zobrazení výpočtu není stejné jako u metody LBIC, avšak informace o pozici a o změně intenzity proudu tu je. Zpracování dat probíhá v programu MATLAB. Pro různé hloubky vniku světla je možné použít žluté, zelené a modré LED. Touto cestou se pak dostáváme co nejblíže k přechodu.

BibTex


@inproceedings{BUT19489,
 author="Kristýna {Jandová} and Tomáš {Fořt} and Jaroslav {Boušek}",
 title="Rychlé LBIC rastrování solárních článků",
 annote="Pro detekci lokálních defektů v solárním článku se používá velmi často metody LBIC (Light Beam
Induced Current). Výsledkem je obrázek indikující rozdíly v lokální sériové a derivační rezistivitě
a také lokální míře rekombinace minoritních nosičů.
Laserový paprsek scanuje pod povrchem solárního článku. Celý proces je závislý na požadované
kvalitě výstupního obrázku. Test tedy může trvat i několik hodin. Metoda pro rychlé rastrování
solárního článku je založena na principu metody LBIC a také využívá částečně její pracoviště.
Místo laserového paprsku je instalována řada červených SMD LED přes celou délku solárního
článku. Rastrování probíhá v osách X a Y. V principu stačí jedno přerastrování v těchto
souřadnicích. Z proudové odezvy paprsku je poznat rozložení defektů v ploše. Hodnoty
z nascanovaných souřadnic jsou v počítači ukládány do matice a sečteny. Zobrazení výpočtu není
stejné jako u metody LBIC, avšak informace o pozici a o změně intenzity proudu tu je. Zpracování
dat probíhá v programu MATLAB. Pro různé hloubky vniku světla je možné použít žluté, zelené a
modré LED. Touto cestou se pak dostáváme co nejblíže k přechodu.",
 address="Czech RE Agency",
 booktitle="2. česko-slovenská fotovoltaická konference",
 chapter="19489",
 institution="Czech RE Agency",
 year="2006",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="Czech RE Agency",
 type="conference paper"
}