Publication detail

Vývoj biomechanických a protetických komponent na Ústavuvvýrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Original Title

Vývoj biomechanických a protetických komponent na Ústavuvvýrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Czech Title

Vývoj biomechanických a protetických komponent na Ústavuvvýrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

Na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je dlouhodobě sledován vývoj robotizace výroby a automatické montáže s navazující snahou o aplikaci robotiky v protetice. Z výsledků analysy obecné montáže vyplývá, že adaptivita robotů, schopných tuto činnost vykonávat, spočívá především v adaptivitě jejich koncových efektorů a dále pak zejména v adaptivitě jejich nedílných prvků - zápěstí. V článku je uvedena klasifikace těchto prvků a jsou popsána jednotlivá praktická řešení biomechanických a protetických mechanismů (prstů, rukou, zápěstí apod.) tak, jak jsou na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky postupně vyvíjena, realizována a připravována k praktické aplikaci.

Czech abstract

Na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je dlouhodobě sledován vývoj robotizace výroby a automatické montáže s navazující snahou o aplikaci robotiky v protetice. Z výsledků analysy obecné montáže vyplývá, že adaptivita robotů, schopných tuto činnost vykonávat, spočívá především v adaptivitě jejich koncových efektorů a dále pak zejména v adaptivitě jejich nedílných prvků - zápěstí. V článku je uvedena klasifikace těchto prvků a jsou popsána jednotlivá praktická řešení biomechanických a protetických mechanismů (prstů, rukou, zápěstí apod.) tak, jak jsou na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky postupně vyvíjena, realizována a připravována k praktické aplikaci.

BibTex


@inproceedings{BUT1918,
 author="Zdeněk {Kolíbal} and Milan {Strouhal} and Miloš {Trenz} and Jindřich {Vondruška}",
 title="Vývoj biomechanických a protetických komponent na Ústavuvvýrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně",
 annote="Na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je dlouhodobě sledován vývoj robotizace výroby a automatické montáže s navazující snahou o aplikaci robotiky v protetice. Z výsledků analysy obecné montáže vyplývá, že adaptivita robotů, schopných tuto činnost vykonávat, spočívá především v adaptivitě jejich koncových efektorů a dále pak zejména v adaptivitě jejich nedílných prvků - zápěstí. V článku je uvedena klasifikace těchto prvků a jsou popsána jednotlivá praktická řešení biomechanických a protetických mechanismů (prstů, rukou, zápěstí apod.) tak, jak jsou na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky postupně vyvíjena, realizována a připravována k praktické aplikaci.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní",
 booktitle="Production Systems with Industrial Robots 2000",
 chapter="1918",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní",
 year="2000",
 month="september",
 pages="24.1",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní",
 type="conference paper"
}