Publication detail

Texturní analýza užitím Gaborových filtrů

CHMELAŘ, P.

Original Title

Texturní analýza užitím Gaborových filtrů

Czech Title

Texturní analýza užitím Gaborových filtrů

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje analýzu textur pro podobnostní vyhledávání založené a získávání obrazových dat. Obraz je filtrován bankou Gaborových filtrů s různými orientacemi a měřítky, jak je popsáno v normě MPEG-7. Energie a její směrodatná odchylka na množině frekvenčních kanálů jsou poté použity jako komponenty deskriptoru textury a uloženy do databáze.

Czech abstract

Článek popisuje analýzu textur pro podobnostní vyhledávání založené a získávání obrazových dat. Obraz je filtrován bankou Gaborových filtrů s různými orientacemi a měřítky, jak je popsáno v normě MPEG-7. Energie a její směrodatná odchylka na množině frekvenčních kanálů jsou poté použity jako komponenty deskriptoru textury a uloženy do databáze.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18913,
  author="Petr {Chmelař}",
  title="Texturní analýza užitím Gaborových filtrů",
  annote="Článek popisuje analýzu textur pro podobnostní vyhledávání založené a
získávání obrazových dat. Obraz je filtrován bankou Gaborových filtrů s
různými orientacemi a měřítky, jak je popsáno v normě MPEG-7. Energie a
její směrodatná odchylka na množině frekvenčních kanálů jsou poté
použity jako komponenty deskriptoru textury a uloženy do databáze.
", address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně", booktitle="Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004", chapter="18913", institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně", year="2004", month="april", pages="243--254", publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně", type="conference paper" }