Publication detail

Dolování asociačních pravidel z texturních databází

CHMELAŘ, P.

Original Title

Dolování asociačních pravidel z texturních databází

Czech Title

Dolování asociačních pravidel z texturních databází

Language

cs

Original Abstract

Tato publikace popisuje nový přístup do databázových technologií, automatický popis obsahu obrazu pomocí algoritmů pro dolování dat. Textury jsou charakterizovány jako množina asociačních pravidel, zachycujících vzájemné výskyty majoritních položek, jejich statistickou a strukturní informaci.

Czech abstract

Tato publikace popisuje nový přístup do databázových technologií, automatický popis obsahu obrazu pomocí algoritmů pro dolování dat. Textury jsou charakterizovány jako množina asociačních pravidel, zachycujících vzájemné výskyty majoritních položek, jejich statistickou a strukturní informaci.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18912,
  author="Petr {Chmelař}",
  title="Dolování asociačních pravidel z texturních databází",
  annote="Tato publikace popisuje nový přístup do databázových technologií,
automatický popis obsahu obrazu pomocí algoritmů pro dolování dat.
Textury jsou charakterizovány jako množina asociačních pravidel,
zachycujících vzájemné výskyty majoritních položek, jejich statistickou
a strukturní informaci.
", address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně", booktitle="Proceedings of the 11th Conference STUDENT EEICT 2005", chapter="18912", institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně", year="2005", month="april", pages="253--255", publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně", type="conference paper" }