Publication detail

Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1

ARNOŠT, V.

Original Title

Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1

Czech Title

Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje architekturu signálového procesoru EMU10k1, jeho instrukční
sadu, způsob programování a styk s okolními zařízeními přípojenými ke
zvukovým kartám z řady SoundBlaster Live!. Dále je zmíněno programové
rozhraní v operačním systému GNU/Linux. Na tomto základě je analyzována
možnost využití EMU10k1 pro implementaci FIR filtrů přímou konvolucí
signálu s FIR koeficienty. Jedná se zejména o maximální délku využitelné
impulsní odezvy, vzorkovací kmitočet, poměr signál/šum a dobu trvání
výpočtu (latenci).

Czech abstract

Článek popisuje architekturu signálového procesoru EMU10k1, jeho instrukční
sadu, způsob programování a styk s okolními zařízeními přípojenými ke
zvukovým kartám z řady SoundBlaster Live!. Dále je zmíněno programové
rozhraní v operačním systému GNU/Linux. Na tomto základě je analyzována
možnost využití EMU10k1 pro implementaci FIR filtrů přímou konvolucí
signálu s FIR koeficienty. Jedná se zejména o maximální délku využitelné
impulsní odezvy, vzorkovací kmitočet, poměr signál/šum a dobu trvání
výpočtu (latenci).

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18447,
  author="Vladimír {Arnošt}",
  title="Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1",
  annote="Článek popisuje architekturu signálového procesoru EMU10k1, jeho instrukční
sadu, způsob programování a styk s okolními zařízeními přípojenými ke
zvukovým kartám z řady SoundBlaster Live!. Dále je zmíněno programové
rozhraní v operačním systému GNU/Linux. Na tomto základě je analyzována
možnost využití EMU10k1 pro implementaci FIR filtrů přímou konvolucí
signálu s FIR koeficienty. Jedná se zejména o maximální délku využitelné
impulsní odezvy, vzorkovací kmitočet, poměr signál/šum a dobu trvání
výpočtu (latenci).
", booktitle="In: Proceedings of the 2nd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing", chapter="18447", year="2001", month="october", pages="17--24", type="conference paper" }