Publication detail

Digital television DVB-T - data and interactive services for digital television, multiplex A and its signal measurement

KRATOCHVÍL, T.

Original Title

Digitální televize DVB-T - datové a interaktivní služby digitální televize, multiplex A a měření jeho signálu

Czech Title

Digitální televize DVB-T - datové a interaktivní služby digitální televize, multiplex A a měření jeho signálu

English Title

Digital television DVB-T - data and interactive services for digital television, multiplex A and its signal measurement

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Digitální televize a standard DVB-T ve zkratce Koncepce interaktivní televize iTV a platforma MHP Stav digitálního vysílání v Evropě (podzim 2005) Start digitálního vysílání DVB-T v ČR Parametry vysílání multiplexu A (České Radiokoumunikace) Obsazení datového toku multiplexu A Pokrytí signálem multiplexu A v okolí Brna Metodika měření signálu digitální televize DVB-T Ukázka měření při příjmu na prutovou anténu a STA.

Czech abstract

Digitální televize a standard DVB-T ve zkratce Koncepce interaktivní televize iTV a platforma MHP Stav digitálního vysílání v Evropě (podzim 2005) Start digitálního vysílání DVB-T v ČR Parametry vysílání multiplexu A (České Radiokoumunikace) Obsazení datového toku multiplexu A Pokrytí signálem multiplexu A v okolí Brna Metodika měření signálu digitální televize DVB-T Ukázka měření při příjmu na prutovou anténu a STA.

English abstract

Digital television and standard DVB-T in brief Interactive television iTV concept and MHP platform Stage of digital broadcasting in Europe (autumn 2005) Start of digital broadcasting DVB-T in Czech Republic Multiplex A broadcasting parameters (Czech Radiocommunications) Multiplex A data stream content Coverage of digital broadcasting in Brno area Methodology of DVB-T measurements Measurements of signal received with using of antena and STA

Keywords

digital television, digital broadcasting, mesurements, OFDM demodulator, MHP, DVB-T

RIV year

2006

Released

27.03.2006

Publisher

Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

20

Pages count

20

URL

BibTex


@inproceedings{BUT18302,
 author="Tomáš {Kratochvíl}",
 title="Digitální televize DVB-T - datové a interaktivní služby digitální televize, multiplex A a měření jeho signálu",
 annote="Digitální televize a standard DVB-T ve zkratce
Koncepce interaktivní televize iTV a platforma MHP
Stav digitálního vysílání v Evropě (podzim 2005)
Start digitálního vysílání DVB-T v ČR
Parametry vysílání multiplexu A (České Radiokoumunikace)
Obsazení datového toku multiplexu A
Pokrytí signálem multiplexu A v okolí Brna
Metodika měření signálu digitální televize DVB-T
Ukázka měření při příjmu na prutovou anténu a STA.",
 address="Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Odborné semináře 2006 - sborník příspěvků",
 chapter="18302",
 institution="Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně",
 year="2006",
 month="march",
 pages="1",
 publisher="Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně",
 type="conference paper"
}