Publication detail

Doplnění 3D scény

VENERA, J.

Original Title

Doplnění 3D scény

Czech Title

Doplnění 3D scény

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá detekcí jednoduchých, matematicky popsatelných objektů v rastrovém obraze a jejich částečnou rekonstrukcí ve 3D prostoru. První část projektu je zaměřena na detekci přesně definovaného znaku (jednoduchého objektu tvaru čtverce) ve 2D rastrovém obraze. Jsou zde popsány některé techniky, které se používají pro zpracování 2D obrazu. Mezi tyto techniky patří detekce hran, prahování, morfologické operace a aproximace úseček. Druhá část práce se zabývá výpočtem prostorových souřadnic objektu, který byl ve vstupním obraze detekován, přesněji řečeno výpočtem původní roviny ve které se daný objekt nacházel.

Czech abstract

Tato práce se zabývá detekcí jednoduchých, matematicky popsatelných objektů v rastrovém obraze a jejich částečnou rekonstrukcí ve 3D prostoru. První část projektu je zaměřena na detekci přesně definovaného znaku (jednoduchého objektu tvaru čtverce) ve 2D rastrovém obraze. Jsou zde popsány některé techniky, které se používají pro zpracování 2D obrazu. Mezi tyto techniky patří detekce hran, prahování, morfologické operace a aproximace úseček. Druhá část práce se zabývá výpočtem prostorových souřadnic objektu, který byl ve vstupním obraze detekován, přesněji řečeno výpočtem původní roviny ve které se daný objekt nacházel.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18271,
 author="Jiří {Venera}",
 title="Doplnění 3D scény",
 annote="Tato práce se zabývá detekcí jednoduchých, matematicky popsatelných objektů v rastrovém obraze a jejich částečnou rekonstrukcí ve 3D prostoru. První část projektu je zaměřena na detekci přesně definovaného znaku (jednoduchého objektu tvaru čtverce) ve 2D rastrovém obraze. Jsou zde popsány některé techniky, které se používají pro zpracování 2D obrazu. Mezi tyto techniky patří detekce hran, prahování, morfologické operace a aproximace úseček. Druhá část práce se zabývá výpočtem prostorových souřadnic objektu, který byl ve vstupním obraze detekován, přesněji řečeno výpočtem původní roviny ve které se daný objekt nacházel.",
 address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 booktitle="Student EEICT 2005",
 chapter="18271",
 institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 year="2005",
 month="april",
 pages="1",
 publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 type="conference paper"
}