Publication detail

Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků

Original Title

Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků

Czech Title

Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků

Language

cs

Original Abstract

Teplotní šum je hlavním zdrojem napěťových, nebo proudových fluktuací piezokeramických vzorků. Šumová spektrální hustota teplotního šumu je přímo úměrná sériovému odporu senzoru a snižuje se se zvyšující frekvencí. Ve frekvenčním rozsahu, kde senzor mechanicky rezonuje, šumová spektrální hustota může být vypočtena pomocí rovnice pro teplotní šum použitím hodnot ekvivalentního sériového odporu. Poměr signál šum závisí na geometrii a polarizaci senzoru. Pro měření bylo použito automatické pracoviště pro měření šumové spektrální hustoty.

Czech abstract

Teplotní šum je hlavním zdrojem napěťových, nebo proudových fluktuací piezokeramických vzorků. Šumová spektrální hustota teplotního šumu je přímo úměrná sériovému odporu senzoru a snižuje se se zvyšující frekvencí. Ve frekvenčním rozsahu, kde senzor mechanicky rezonuje, šumová spektrální hustota může být vypočtena pomocí rovnice pro teplotní šum použitím hodnot ekvivalentního sériového odporu. Poměr signál šum závisí na geometrii a polarizaci senzoru. Pro měření bylo použito automatické pracoviště pro měření šumové spektrální hustoty.

BibTex


@inproceedings{BUT18142,
 author="Štěpán {Hefner} and Jiří {Majzner} and Jan {Havránek} and Petr {Sedlák}",
 title="Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků",
 annote="Teplotní šum je hlavním zdrojem napěťových, nebo proudových fluktuací piezokeramických vzorků. Šumová spektrální hustota teplotního šumu je přímo úměrná sériovému odporu senzoru a snižuje se se zvyšující frekvencí. Ve frekvenčním rozsahu, kde senzor mechanicky rezonuje, šumová spektrální hustota může být vypočtena pomocí rovnice pro teplotní šum použitím hodnot ekvivalentního sériového odporu. Poměr signál šum závisí na geometrii a polarizaci senzoru. Pro měření bylo použito automatické pracoviště pro měření šumové spektrální hustoty.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Nové Trendy v Mikroelektronických Systémech a Nanotechnologiích",
 chapter="18142",
 edition="Neuveden",
 institution="VUT Brno",
 year="2006",
 month="january",
 pages="95",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}