Publication detail

VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

HAMMER, M. KOLČABA, J. LATINA, P. ŘÍHA, Z.

Original Title

VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

Czech Title

VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

Language

cs

Original Abstract

Fuzzy neuronové sítě patří k vhodným nástrojům umožňujícím modelování, identifikaci a simulaci technických systémů a soustav. V našem případě modelovaným a identifikovaným systémem je izolační materiál Relanex. Životnost takovéhoto systému se v průběhu života elektrického stroje mění a má nelineární charakter. Tuto nelinearitu je možné modelovat pomocí vhodných umělých Fuzzy neuronových sítí. V článku se budeme zabývat architekturu, nastavení Fuzzy neuronových sítí a popisem vstupních modelovaných a identifikovaných dat.

Czech abstract

Fuzzy neuronové sítě patří k vhodným nástrojům umožňujícím modelování, identifikaci a simulaci technických systémů a soustav. V našem případě modelovaným a identifikovaným systémem je izolační materiál Relanex. Životnost takovéhoto systému se v průběhu života elektrického stroje mění a má nelineární charakter. Tuto nelinearitu je možné modelovat pomocí vhodných umělých Fuzzy neuronových sítí. V článku se budeme zabývat architekturu, nastavení Fuzzy neuronových sítí a popisem vstupních modelovaných a identifikovaných dat.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT17913,
 author="Miloš {Hammer} and Josef {Kolčaba} and Petr {Latina} and Zbyněk {Říha}",
 title="VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ",
 annote="Fuzzy neuronové sítě patří k vhodným nástrojům umožňujícím modelování, identifikaci a simulaci technických systémů a soustav. V našem případě modelovaným a identifikovaným systémem je izolační materiál Relanex. Životnost takovéhoto systému se v průběhu života elektrického stroje mění a má nelineární charakter. Tuto nelinearitu je možné modelovat pomocí vhodných umělých Fuzzy neuronových sítí. V článku se budeme zabývat architekturu, nastavení Fuzzy neuronových sítí a popisem vstupních modelovaných a identifikovaných dat.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika 05",
 chapter="17913",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2005",
 month="september",
 pages="278--281",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}