Publication detail

Balanced Scorecard a nákladový management – předpoklad úspěšnosti v náročném konkurenčním prostředí

Original Title

Balanced Scorecard a nákladový management – předpoklad úspěšnosti v náročném konkurenčním prostředí

Czech Title

Balanced Scorecard a nákladový management – předpoklad úspěšnosti v náročném konkurenčním prostředí

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zaměřuje na koncepci Balanced Scorecard (BSC) a základní nástroje nákladového managementu, kterými jsou určování cílových nákladů přístupem Target Costing, určování procesních nákladů metodou Activity Based Costing (ABC) a systematické porovnávání našich výsledků s konkurencí - benchmarking. Úspěšná implementace těchto nástrojů nákladového managementu je nezbytnou podmínkou implementace BSC.

Czech abstract

Tento článek se zaměřuje na koncepci Balanced Scorecard (BSC) a základní nástroje nákladového managementu, kterými jsou určování cílových nákladů přístupem Target Costing, určování procesních nákladů metodou Activity Based Costing (ABC) a systematické porovnávání našich výsledků s konkurencí - benchmarking. Úspěšná implementace těchto nástrojů nákladového managementu je nezbytnou podmínkou implementace BSC.

BibTex


@inproceedings{BUT17801,
 author="Vojtěch {Bartoš}",
 title="Balanced Scorecard a nákladový management – předpoklad úspěšnosti v náročném konkurenčním prostředí",
 annote="Tento článek se zaměřuje na koncepci Balanced Scorecard (BSC) a základní nástroje nákladového managementu, kterými jsou určování cílových nákladů přístupem Target Costing, určování procesních nákladů metodou Activity Based Costing (ABC) a systematické porovnávání našich výsledků s konkurencí - benchmarking. Úspěšná implementace těchto nástrojů nákladového managementu je nezbytnou podmínkou implementace BSC.",
 address="Žilinská univerzita v Žiline",
 booktitle="Globalizácia a jej sociálno – ekonomické dosledky ´04",
 chapter="17801",
 institution="Žilinská univerzita v Žiline",
 year="2004",
 month="october",
 pages="24",
 publisher="Žilinská univerzita v Žiline",
 type="conference paper"
}