Publication detail

Experimentální skříň diferenciálu

Original Title

Experimentální skříň diferenciálu

Czech Title

Experimentální skříň diferenciálu

Language

cs

Original Abstract

U pohonných agregátů vozidel nabyly na významu hlukové projevy komponentů, které se dříve podílely na celkovém hluku jen velmi malou měrou. Příkladem může být hluk vznikající vlivem samobuzeného kmitání některých komponent převodových systémů. S ohledem na hluk od okolních agregátů a silně nelineárnímu chování je obtížné uvedené jevy sledovat přímo na reálném soustrojí. Proto byl proveden návrh a stavba zkušební experimentální skříně diferenciálu, umožňující jeho funkci bez ostatních komponentů převodové skříne. Kmitání pohonného agregátu simuluje elektromagnetický budič.

Czech abstract

U pohonných agregátů vozidel nabyly na významu hlukové projevy komponentů, které se dříve podílely na celkovém hluku jen velmi malou měrou. Příkladem může být hluk vznikající vlivem samobuzeného kmitání některých komponent převodových systémů. S ohledem na hluk od okolních agregátů a silně nelineárnímu chování je obtížné uvedené jevy sledovat přímo na reálném soustrojí. Proto byl proveden návrh a stavba zkušební experimentální skříně diferenciálu, umožňující jeho funkci bez ostatních komponentů převodové skříne. Kmitání pohonného agregátu simuluje elektromagnetický budič.

BibTex


@inproceedings{BUT17763,
 author="Cyril {Kuruc} and Ivan {Mazůrek}",
 title="Experimentální skříň diferenciálu",
 annote="U pohonných agregátů vozidel nabyly na významu hlukové projevy komponentů, které se dříve podílely na celkovém hluku jen velmi malou měrou. Příkladem může být hluk vznikající vlivem samobuzeného kmitání některých komponent převodových systémů. S ohledem na hluk od okolních agregátů a silně nelineárnímu chování je obtížné uvedené jevy sledovat přímo na reálném soustrojí. Proto byl proveden návrh a stavba zkušební experimentální skříně diferenciálu, umožňující jeho funkci bez ostatních komponentů převodové skříne. Kmitání pohonného agregátu simuluje elektromagnetický budič.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník 45. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů",
 chapter="17763",
 institution="VUT v Brně",
 year="2004",
 month="september",
 pages="411",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}