Publication detail

Plně modulární architektura pro jádro OS

KAŠPÁREK, T.

Original Title

Plně modulární architektura pro jádro OS

Czech Title

Plně modulární architektura pro jádro OS

Language

cs

Original Abstract

V současné době se vývoj v operačních systémech soustřeďuje především na dosažení maximální flexibility. Stávající řešení již sice na rozdíl od prvních operačních systémů poskytují více přizpůsobivosti, stále je však omezena jen na některé části systému nebo operace. Práce se zabývá vytvořením nové vylepšené modulární architektury pro (částečně) monolitické operační systémy. Jako vzor slouží Linuxové jádro (ve verzích 2.4 a 2.6).

Je ukázáno na příkladech, že plně modulární architektura zcela zachovává výhody částečně modulárního přístupu ale zároveň zpřístupňuje zcela nové možnosti. Při porovnávání jsou použity všechny hlavní dnes známé architektury operačních systémů od plně monolitické až po exojaderný model. Jsou rozebrány jejich výhody i nevýhody, důvody které vedly k jejich vzniku i aktuální stav v praktickém využití. Následně je demonstrováno, že plně
modulární architektura je schopna tyto systémy modelovat a může tedy přinést všechny jejich výhody.

Czech abstract

V současné době se vývoj v operačních systémech soustřeďuje především na dosažení maximální flexibility. Stávající řešení již sice na rozdíl od prvních operačních systémů poskytují více přizpůsobivosti, stále je však omezena jen na některé části systému nebo operace. Práce se zabývá vytvořením nové vylepšené modulární architektury pro (částečně) monolitické operační systémy. Jako vzor slouží Linuxové jádro (ve verzích 2.4 a 2.6).

Je ukázáno na příkladech, že plně modulární architektura zcela zachovává výhody částečně modulárního přístupu ale zároveň zpřístupňuje zcela nové možnosti. Při porovnávání jsou použity všechny hlavní dnes známé architektury operačních systémů od plně monolitické až po exojaderný model. Jsou rozebrány jejich výhody i nevýhody, důvody které vedly k jejich vzniku i aktuální stav v praktickém využití. Následně je demonstrováno, že plně
modulární architektura je schopna tyto systémy modelovat a může tedy přinést všechny jejich výhody.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT17359,
  author="Tomáš {Kašpárek}",
  title="Plně modulární architektura pro jádro OS",
  annote="V současné době se vývoj v operačních systémech soustřeďuje především
na dosažení maximální flexibility. Stávající řešení již sice na rozdíl
od prvních operačních systémů poskytují více přizpůsobivosti, stále je
však omezena jen na některé části systému nebo operace. Práce se zabývá
vytvořením nové vylepšené modulární architektury pro (částečně)
monolitické operační systémy. Jako vzor slouží Linuxové jádro (ve verzích 2.4 a 2.6).

Je ukázáno na příkladech, že plně modulární architektura zcela zachovává výhody částečně modulárního přístupu ale zároveň zpřístupňuje zcela nové možnosti. Při porovnávání jsou použity všechny hlavní dnes známé architektury operačních systémů od plně monolitické až po exojaderný model. Jsou rozebrány jejich výhody i nevýhody, důvody které vedly k jejich vzniku i aktuální stav v praktickém využití. Následně je demonstrováno, že plně
modulární architektura je schopna tyto systémy modelovat a může tedy přinést všechny jejich výhody.", address="Slovenská akademie věd", booktitle="Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD)", chapter="17359", institution="Slovenská akademie věd", year="2004", month="september", pages="88--93", publisher="Slovenská akademie věd", type="conference paper" }