Product detail

Fúzní senzorický systém pro robotické mise v nebezpečných prostředích

ŽALUD, L. LIGOCKI, A. LÁZNA, T. BURIAN, F. HÝBL, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Univerzální fúzní senzorický subsystém určený pro využití na mobilních robotických platformách. Nejdříve byl fúzní senzorický systém navržen z hlediska systémového, komunikačního a elektrického zapojení, byla vybrána řídicí jednotka na bázi procesoru ARM s dostatečným výpočetním výkonem a vhodnými komunikačními periferiemi (CAN, Ethernet, SPI). Tato jednotka byla doplněna dalším modulem, který zajišťuje ještě širší možnosti připojení periferií. Především jde o další sériové sběrnice – přepínatelný UART (5V), RS232/485, I2C, digitální a analogové vstupy. Velký důraz byl kladen na návrh komunikačního systému tak, aby jak vnitřní komunikace uvnitř robotu, tak komunikace mezi roboty nebo roboty a operátory byla dostatečně spolehlivá a umožňovala přenos značných objemů dat při dostatečně nízké latenci, která je navíc závislá na typu použitého senzoru.

Keywords

datová fúze, robot

Create date

14.12.2020

Location

CEITEC, Purkynova 123, B1.02

Documents