Publication detail

Využití modelů při analýze bezpečnosti kryptografických modulů

Original Title

Využití modelů při analýze bezpečnosti kryptografických modulů

Czech Title

Využití modelů při analýze bezpečnosti kryptografických modulů

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o vytváření, vyhodnocování a použití modelů pro analýzu bezpečnostních vlastností kryptografického technického vybavení (jednočipové kryptografické moduly, "smartcards", ...).

Czech abstract

Článek pojednává o vytváření, vyhodnocování a použití modelů pro analýzu bezpečnostních vlastností kryptografického technického vybavení (jednočipové kryptografické moduly, "smartcards", ...).

BibTex


@inproceedings{BUT16910,
  author="Zdeňka {Rábová} and Petr {Hanáček} and Petr {Peringer}",
  title="Využití modelů při analýze bezpečnosti kryptografických modulů",
  annote="Článek pojednává o vytváření, vyhodnocování a použití modelů pro
analýzu bezpečnostních vlastností kryptografického technického vybavení
(jednočipové kryptografické moduly, "smartcards", ...).
", address="MARQ", booktitle="NETSS2004", chapter="16910", institution="MARQ", year="2004", month="march", pages="115--120", publisher="MARQ", type="conference paper" }