Product detail

Security systems graphical user interface

KACZMARCZYK, V. MÜNSTER, P. DEJDAR, P. HORVÁTH, T.

Product type

software

Abstract

Software slouží ke správě sítě detektorů. Jeho prostřednictvím je možné nejen jednotlivé detektory identifikovat a konfigurovat, ale také zachytávat, archivovat, exportovat, zobrazovat a vyhodnocovat měřená data. Software je řešen jako distribuovaný, kde jádrem je společný databázový systém sloužící k uchovávání dat. Jeden či více datových adaptérů zabezpečují komunikaci s detektory. Webový server umožňuje následně přístup libovolnému množství uživatelů s možností přiřazení různých rolí provádět zmíněné konfigurační či analytické úkony.

Keywords

optické vláknové senzory, vibrace, změna stavu polarizace

Create date

01.12.2020

Location

SD 5.69

www

Documents