Publication detail

Výuka deskriptivní geometrie na FAST VUT v době „koronavirové“

MENCÁKOVÁ, K. ŠAFAŘÍK, J.

Original Title

Výuka deskriptivní geometrie na FAST VUT v době „koronavirové“

Czech Title

Výuka deskriptivní geometrie na FAST VUT v době „koronavirové“

Language

cs

Original Abstract

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout náhled do výuky deskriptivní geometrie v „době coronavirové“ na Fakultě stavební VUT v Brně. Jednotlivé kurzy byly vytvořeny do distanční formy vzdělávání pomocí informačních technologií, videokonferenčních systémů jako jsou Google Meet, Microsoft Teams, Jitsi a e-learningovém systému Moodle. Velká část těchto studijních materiálů byla vytvořena pomocí GeoGebry, AutoCADu, LaTeXu.

Czech abstract

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout náhled do výuky deskriptivní geometrie v „době coronavirové“ na Fakultě stavební VUT v Brně. Jednotlivé kurzy byly vytvořeny do distanční formy vzdělávání pomocí informačních technologií, videokonferenčních systémů jako jsou Google Meet, Microsoft Teams, Jitsi a e-learningovém systému Moodle. Velká část těchto studijních materiálů byla vytvořena pomocí GeoGebry, AutoCADu, LaTeXu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT168022,
 author="Kristýna {Mencáková} and Jan {Šafařík}",
 title="Výuka deskriptivní geometrie na FAST VUT v době „koronavirové“",
 annote="Cílem tohoto příspěvku je poskytnout náhled do výuky deskriptivní geometrie v „době coronavirové“ na Fakultě stavební VUT v Brně. Jednotlivé kurzy byly vytvořeny do distanční formy vzdělávání pomocí informačních technologií, videokonferenčních systémů jako jsou Google Meet, Microsoft Teams, Jitsi a e-learningovém systému Moodle. Velká část těchto studijních materiálů byla vytvořena pomocí GeoGebry, AutoCADu, LaTeXu.",
 address="SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU",
 booktitle="Proceedings of the Czech-Slovak conference on geometry and graphics 2020",
 chapter="168022",
 edition="First",
 howpublished="print",
 institution="SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU",
 year="2020",
 month="december",
 pages="131--138",
 publisher="SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU"
}