Product detail

SW monitor kondice distribuční soustavy

DRÁPELA, J. RADIL, L. TOPOLÁNEK, D. MORÁVEK, J.

Product type

software

Abstract

SW monitor kondice distribuční soustavy je aplikací, která provádí off-line analýzu dat z měření vybraných analyzátorů, jejímž výstupem je konfigurovatelný a parametrizovatelný ukazatel VQI (Voltage Quality Index), který z hlediska průběžných jevů i událostí, přes zahrnutá místa měření a v čase charakterizuje souhrnnou kondici analyzované napájecí sítě. Výstupy umožňují kvantifikovat stav dané soustavy sledovat trend vývoje stavu, a identifikovat případné místo, míru či riziko narušení kvality napětí nebo provozu v monitorovaném systému. Validace implementace SW byla provedena přímým porovnáním s výstupy z nezávislých numerických analýz. Funkčnost SW byla ověřena pomocí vstupních datových souborů definovaného formátu. K SW je k dispozici základní dokumentace a technická příručka dokumentující implementované algoritmy z pohledu podstaty, logiky a mechanizmu ohodnocení závažnosti jednotlivých ukazatelů a z pohledu konstrukce, parametrizace a vlastností agregačních pravidel.

Keywords

kondice distribuční soustavy, ukazatele kondice distribuční soustavy, index kvality napětí, index kondice soustavy, fuzzy logika, agregace, SW

Create date

10.12.2020

Location

Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600

www

Documents