Publication detail

Analysis properties in solar cells by low and very low radiation intenzity.

Original Title

Analysis properties in solar cells by low and very low radiation intenzity.

Czech Title

Analysis properties in solar cells by low and very low radiation intenzity.

Language

cs

Original Abstract

Tento projekt se zabývá vývojem měřicí metody pro analýzu solárních článků při nízkých a velmi nízkých intenzitách záření. Úkolem je vytvořit pracoviště pro měření solárních článků při osvětlování bílými LED diodami.

Czech abstract

Tento projekt se zabývá vývojem měřicí metody pro analýzu solárních článků při nízkých a velmi nízkých intenzitách záření. Úkolem je vytvořit pracoviště pro měření solárních článků při osvětlování bílými LED diodami.

BibTex


@inproceedings{BUT16637,
 author="Kristýna {Jandová} and Jiří {Vaněk}",
 title="Analysis properties in solar cells by low and very low radiation intenzity.",
 annote="Tento projekt se zabývá vývojem měřicí metody pro analýzu solárních článků při nízkých a velmi nízkých intenzitách záření. Úkolem je vytvořit pracoviště pro měření solárních článků při osvětlování bílými LED diodami.",
 address="VUT v Brně, FEKT a FIT",
 booktitle="Teoretická elektrotechnika",
 chapter="16637",
 edition="Proceedings of the 11th Conference and Completation Student EEICT 2005, Volume 1",
 institution="VUT v Brně, FEKT a FIT",
 year="2005",
 month="january",
 pages="215",
 publisher="VUT v Brně, FEKT a FIT",
 type="conference paper"
}