Publication detail

Možnosti stanovení vlastního regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku

ALEXA, M. MISÁK, P. KOCÁB, D.

Original Title

Možnosti stanovení vlastního regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku

Czech Title

Možnosti stanovení vlastního regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o stanovení pevnosti v tlaku betonu pomocí NDT. Pro potřeby experimentu byla vyrobena zkušební tělesa tvaru krychle z mostního betonu. Zkušební tělesa byla ve stáří 2 až 28 dní zkoušena pomocí odrazové metody a pomocí tlakové destruktivní zkoušky. Výstupem článku je určení regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku.

Czech abstract

Článek pojednává o stanovení pevnosti v tlaku betonu pomocí NDT. Pro potřeby experimentu byla vyrobena zkušební tělesa tvaru krychle z mostního betonu. Zkušební tělesa byla ve stáří 2 až 28 dní zkoušena pomocí odrazové metody a pomocí tlakové destruktivní zkoušky. Výstupem článku je určení regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT166043,
 author="Martin {Alexa} and Petr {Misák} and Dalibor {Kocáb}",
 title="Možnosti stanovení vlastního regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku",
 annote="Článek pojednává o stanovení pevnosti v tlaku betonu pomocí NDT. Pro potřeby experimentu byla vyrobena zkušební tělesa tvaru krychle z mostního betonu. Zkušební tělesa byla ve stáří 2 až 28 dní zkoušena pomocí odrazové metody a pomocí tlakové destruktivní zkoušky. Výstupem článku je určení regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků",
 chapter="166043",
 howpublished="online",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2020",
 month="november",
 pages="37--42",
 publisher="SEKURKON s.r.o."
}