Product detail

Tlakové zařízení pro hodnocení vlivů na proudění kapalného filmu na vnitřní stěně trubky

TOMAN, F. KRACÍK, P. POSPÍŠIL, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Experimentální zařízení určené pro testování vlivů rychlosti a charakteru proudění paroplynné směsi na rychlost proudění a tloušťku kapalného filmu a vzniku turbulentního chování v toku kapalného filmu proudícího na vnitřní stěně trubky. Zařízení se skládá ze dvou uzavřených nádob spojených skleněnou trubkou o průměrech do 38,0 mm a umožnuje děje pozorovat v přetlaku do 3 bar a podtlaku do cca 10 kPa. Teplotně je zařízení odolné do 160 °C o maximálním průtoku plynné směsi 200 l/min. Plyn lze zavést do horní i dolní nádrže, takže je možné simulovat souproudé uspořádání i protiproudé uspořádání se stékajícím kapalným filmem. Maximální možný průtok kapalného filmu je 25 l/min. Zařízení je pevně uspořádáno na stojanu, se kterým je možné naklánět, a tak pozorovat chování kapalného filmu v nakloněné trubce, jako v případě vzduchem chlazených kondenzátorů.

Keywords

trubka, proudění, voda / vzduch, kapalný film

Create date

30.10.2020

Location

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2

www

Documents