Publication detail

Kolagen/celulózové kožní kryty obohacené antimikrobiálními enzybiotiky a jejich účinek na epidemiologicky relevantní kmeny S. aureus

VOJTOVÁ, L. KACVINSKÁ, K. KOBZOVÁ, Š. LIPOVÝ, B. JANDA, L.

Original Title

Kolagen/celulózové kožní kryty obohacené antimikrobiálními enzybiotiky a jejich účinek na epidemiologicky relevantní kmeny S. aureus

Czech Title

Kolagen/celulózové kožní kryty obohacené antimikrobiálními enzybiotiky a jejich účinek na epidemiologicky relevantní kmeny S. aureus

Language

cs

Original Abstract

Poté, co jsme v minulém roce sledovali vliv solí na přípravu kolagen/celulózových krytů ran a určili jsme vhodné koncentrace, letos jsme přidali různé koncentrace enzybiotika LYSSTAPH-S (rekombinantní lysostaphin) a hodnotili jsme jejich účinek na dvou kmenech S. aureus-244(ST8) a 5921(ST22). Lysostaphin je známý jako bakteriocin třídy III, který patří k peptidoglykanovým hydrolázám, schopný štěpit síťující pentaglycinové můstky. Jedná se o antibakteriální enzym odvozený z bakterií, které mohou být baktericidním nebo bakteriostatickým dopadem účinné na podobné nebo příbuzné bakteriální kmeny. Díky své aktivitě proti pentaglycinu je lysostaphin vysoce účinným činidlem proti aktivně rostoucím i klidovým bakteriím S. aureus MRSA

Czech abstract

Poté, co jsme v minulém roce sledovali vliv solí na přípravu kolagen/celulózových krytů ran a určili jsme vhodné koncentrace, letos jsme přidali různé koncentrace enzybiotika LYSSTAPH-S (rekombinantní lysostaphin) a hodnotili jsme jejich účinek na dvou kmenech S. aureus-244(ST8) a 5921(ST22). Lysostaphin je známý jako bakteriocin třídy III, který patří k peptidoglykanovým hydrolázám, schopný štěpit síťující pentaglycinové můstky. Jedná se o antibakteriální enzym odvozený z bakterií, které mohou být baktericidním nebo bakteriostatickým dopadem účinné na podobné nebo příbuzné bakteriální kmeny. Díky své aktivitě proti pentaglycinu je lysostaphin vysoce účinným činidlem proti aktivně rostoucím i klidovým bakteriím S. aureus MRSA

Documents

BibTex


@misc{BUT165554,
 author="Lucy {Vojtová} and Katarína {Kacvinská} and Šárka {Kobzová} and Břetislav {Lipový} and Lubomír {Janda}",
 title="Kolagen/celulózové kožní kryty obohacené antimikrobiálními enzybiotiky a jejich účinek na epidemiologicky relevantní kmeny S. aureus",
 annote="Poté, co jsme v minulém roce sledovali vliv solí na přípravu kolagen/celulózových krytů ran a určili jsme vhodné koncentrace, letos jsme přidali různé koncentrace enzybiotika LYSSTAPH-S (rekombinantní lysostaphin) a hodnotili jsme jejich účinek na dvou kmenech S. aureus-244(ST8) a 5921(ST22). Lysostaphin je známý jako bakteriocin třídy III, který patří k peptidoglykanovým hydrolázám, schopný štěpit síťující pentaglycinové můstky. Jedná se o antibakteriální enzym odvozený z bakterií, které mohou být baktericidním nebo bakteriostatickým dopadem účinné na podobné nebo příbuzné bakteriální kmeny. Díky své aktivitě proti pentaglycinu je lysostaphin vysoce účinným činidlem proti aktivně rostoucím i klidovým bakteriím S. aureus MRSA",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy XIII.",
 chapter="165554",
 howpublished="online",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2020",
 month="september",
 pages="77--78",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}