Publication detail

Hydrolytická stabilita a morfologie lyofilizovaných biopolymerních pěn připravených v různě koncentrovaných solích

MICHLOVSKÁ, L. BRTNÍKOVÁ, J. KACVINSKÁ, K. TERTINSKÁ, M. KOBZOVÁ, Š. JANDA, L. LIPOVÝ, B. VOJTOVÁ, L.

Original Title

Hydrolytická stabilita a morfologie lyofilizovaných biopolymerních pěn připravených v různě koncentrovaných solích

Czech Title

Hydrolytická stabilita a morfologie lyofilizovaných biopolymerních pěn připravených v různě koncentrovaných solích

Language

cs

Original Abstract

V této práci byl sledován vliv koncentrace vybraných solí na hydrolytickou stabilitu zesítěných a nezesítěných kolagen/celulózových pěn připravených metodou lyofilizace. Pro začlenění do biopolymerů byl zvolen rekombinantně upravený enzym lysostaphin (LYSSTAPH-S). Na základě řady studiíin vivoa in vitrobylo ověřeno, že působí výhradně na patogenní bakterie S. aureusa má tedy potenciální využití při léčbě právě stafylokokových infekcí.

Czech abstract

V této práci byl sledován vliv koncentrace vybraných solí na hydrolytickou stabilitu zesítěných a nezesítěných kolagen/celulózových pěn připravených metodou lyofilizace. Pro začlenění do biopolymerů byl zvolen rekombinantně upravený enzym lysostaphin (LYSSTAPH-S). Na základě řady studiíin vivoa in vitrobylo ověřeno, že působí výhradně na patogenní bakterie S. aureusa má tedy potenciální využití při léčbě právě stafylokokových infekcí.

Documents

BibTex


@misc{BUT165552,
 author="Lenka {Michlovská} and Jana {Brtníková} and Katarína {Kacvinská} and Martina {Tertinská} and Šárka {Kobzová} and Lubomír {Janda} and Břetislav {Lipový} and Lucy {Vojtová}",
 title="Hydrolytická stabilita a morfologie lyofilizovaných biopolymerních pěn připravených v různě koncentrovaných solích",
 annote="V této práci byl sledován vliv koncentrace vybraných solí na hydrolytickou stabilitu zesítěných a nezesítěných kolagen/celulózových pěn připravených metodou lyofilizace. Pro začlenění do biopolymerů byl zvolen rekombinantně upravený enzym lysostaphin (LYSSTAPH-S). Na základě řady studiíin vivoa in vitrobylo ověřeno, že působí výhradně na patogenní bakterie S. aureusa má tedy potenciální využití při léčbě právě stafylokokových infekcí.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy XIII.",
 chapter="165552",
 howpublished="online",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2020",
 month="september",
 pages="68--69",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}